KORSELD-JORDEVANDRING(CD-DIKOTOMI PRODUKTION DIK 020)

2 x Daniel här på denna skiva som spelar gitarr, keyboard och sjunger. Dick Lundberg är med på lite bakgrundssång i De sista att fall och det är inga uppåt låttitlar de har….Möte Med döden, Bombräd, Dagen då kriget kom etc….Det är musik som är mycket annorlunda måste jag säga. På samma gång som det är väldigt rått så är det vackert på något sätt men ni som inte är vana med deathmetal, grind etc kanske har svårt att förstå den här typen av musik. Sång som nästan growlas fram tillsammans med mycket melodisk musik och det är fantastiskt att två personer kan få fram den här typen av musik. Det är tungt, ibland snabbt och framförallt känns det väldigt eget utan att på något sätt låta konstigt….30/1-2014

*******

KORSELD-JORDEVANDRING(CD-DIKOTOMI PRODUKTION DIK 020)

2 x Daniel here on this disc that plays guitar, keyboards and sings. Dick Lundberg is on some background vocals in the last case and that there is no upward song titles they have .... Meeting With death, Bombing, The day the war came, etc .... It is music that is very different, I must say. At the same time it's very raw as it is beautiful in some way but you who are not familiar with death metal, grind etc might have trouble understanding this type of music. Song that almost growlas developed with very melodious music and it's amazing that two people can produce this kind of music. It's heavy, sometimes quickly, and above all, it feels very own, without in any way sound strange .... 30/1-2014