KÖRSBÄRSFETTERA-ALLA SKA HA LINNE(CD)Vi spelar hellre än bra sjunger tjejerna i Körsbärsfettera och det kanske är sant men hellre kan många gånger vara gott nog. De här tjejerna har mer stake än många killkollegor. Deras nackdel är att låtarna eller rättare sagt musiken många gånger låter ganska lika varandra. Textmässigt skiljer de sig inte så mycket från andra punkband. varken killar eller tjejer. Skivan växer för varje gång man lyssnar på den. Jag tänker lite grand på den gamla tjejpunkgruppen Mögel och hade de spelat streetpunk så hade de låtit så här kan jag tänka mig. Man blir helt klart berörd av en grupp som låter på detta vis och de blandar friskt mellan oviktiga saker som politik och viktiga saker som sprit cig och öl.  Får ni chansen eller rättare sagt tar chansen att lyssna på denna charmiga skramliga punkgrupp så skall ni göra det.(SJU) 6/7-09 KÖRSBÄRSFETTERA-ALLA SKA HA LINNE(CD)We plays rather than good sings the girls in Köttbärsfettera and it´s tru but many times could it be better than many other things. These girls have more bollocks than many of their boysmates. Their bad thing is that many of their songs or their melodies have the same tune all the time. Lyrically it´s not so far away from other bands in the same style.  The records grows for every time you listen to it and I think a little about the old girlpunkgroup Mögel and if they have had played streetpunk they have sounded this way I can imagine. You can be really touched by a group like this and they mixes unimportant things like politics with important things like booze, cigarettes and beer. Do you get the chance or maybe more so that you must take the chance to hear this fuzzy charming punkgroup so must you do that.(SEVEN) 6/7-09