KONSUMENTERNA-SVENNELIVET(CD-GRÖNPEPPAR RECORDS GPS 028)

 

Konsumenterna hette väl Tre innan och detta är helt klart ett bättre namn tycker jag. Här spelas det ganska traditionell trallpunk och det gilalr jag för det är lite mer den typen som kanske inte är så välproducerad som vi kan få höra ibland utan här är det mer en typ av punk som är lite skramlig sådär.Det är snabbspelad punk oftast och det är texter som är ganska kul. De kör en cover av en James Hollingworth-låt i skastil och den är riktigt kul. Bara att döpa en låt till “Mamma jag vill gå med i en sekt” är ju genialt. “Sixten har fått nog” har ju en kul video och den kanske ni har sett. Annars ska ni se den tycker jag. “Parfymerat avfall” är en helt galen låt och där går de loss på instrumenten. Det känns kul med alla dessa unga punkband som komemr fram och det finns hopp för framtiden helt klart och det hjälper Grönpeppar oss med att få höra tillsammans med lite andra bolag! Finns inget att tveka om för vill ni ha ett Asta Kask på speed så kolla in detta! Min absoluta favoritlåt på skivan är Äganderätts Marionette. 1/3-2023

 

********

KONSUMENTERNA-SVENNELIVET(CD-GRÖNPEPPAR RECORDS GPS 028)

 

Konsumenterna was called Tre  before and this is clearly a better name I think. There's quite traditional trallpunk playing here and I'm happy because it's a little bit more the kind that maybe isn't as well produced as we can hear sometimes but here it's more of a type of punk that's a little distorted like that. It's fast-paced punk most of the time and it's lyrics that are pretty fun. They run a cover of a James Hollingworth song in ska-style and it's really fun. Just naming a song "Mamma jag vill gå med i en sekt" is genius. “Sixten har fått nog” has a fun video and you may have seen it. Otherwise, you should see it, I think. "Parfymerat avfall" is a completely crazy song and there they go loose on the instruments. It feels fun with all these young punk bands that emerge and there is hope for the future for sure and it helps Grönpeppar us to hear together with some other companies! There is nothing to hesitate about because if you want an Asta Kask on speed then check this out! My absolute favorite song on the record is Äganderätts Marionette. 1/3-2023

BORGERLIG BEGRAVNING/KONSUMENTERNA-SPLIT…GRÄV EN TILL(SINGEL GRÖNPEPPAR RECORDS GPS 019)

 

Två outgivna låtar med Borgerlig Begravning är ju aldrig fel. Första låten Lever punken? De är ganska tidiga låtar men det gör mig absolut ingenting för det är så charmigt att lyssna på. Sedan är det ju bra punk också och man känner verkligen ungdomsrevolten. Ut ur Riksdagen har ett sound som är så typiskt Borgerlig Begravning och det är det som gör de ganska unika och även detta var tur att Grönpeppar räddade till eftervärlden. Konsumenterna har en av de kortaste låtarna jag hört och den klockar in på tio sekunder och heter Bernadotte. Moderatmandat är en tuff skapunklåt och ni förstår ganska snabbt att gruppen inte är högerinriktad. Sista låten Polisen kommer går riktigt fort och Konsumenterna kommer att bli intressanta att höra när deras LP kommer senare…skatakterna sitter där som de ska och de har ett sound som blir ganska rått och det gillar jag. Tänker på en grupp Citizen Fish eller något sådant fast på svenska. 28/9-2022

 

********

BORGERLIG BEGRAVNING/KONSUMENTERNA-SPLIT…GRÄV EN TILL(SINGEL GRÖNPEPPAR RECORDS GPS 019)

 

Two unreleased songs with Borgerlig Begravning are never wrong. First song Lever Punken? They're pretty early songs but it does me absolutely nothing because it's so charming to listen to. Then it's good punk too and you really feel the youth revolt. Ut ur Riksdgaen has a sound that is so typically Borgerlig Begravning and that is what makes them quite unique and also this was lucky that Grönpeppar saved for posterity. Konsumenterna have one of the shortest songs I've heard and it clocks in at ten seconds and is called Bernadotte. Moderatmandat are a tough skapunk song and you can see pretty quickly that the group is not right-wing. Last song Polisen kommer  goes really fast and Konsumeterna will be interesting to hear when their LP arrives later... the skabeats are there as they should be and they have a sound that gets pretty raw and I like that. Thinking of a group like Citizen Fish or something like that but in Swedish. 28/9-2022