KOMBATANTS-RUCK N OI(CD-PRETTY SHITTY TOWN RECORDS PSTR 011)

Fick ett brev från Fritsla med dessa två skivor i. Hade aldrig hört talas om detta oi/skinheadband förut och när jag såg namnet trodde jag att de var från Frankrike eller något sådant. De spelar en väldigt trevlig typ av oi eller streetpunk om man vill kalla den det. Jag får den där känslan av grupper som tidiga punkband och ljudet ärganska tunt men på ett sådant där trevligt oivis. De har texter om krig, bratz etc och blandar detta med låtar om fotbollsvåld och det sistnämnda kanske inte är något jag tycker är så bra…fotbollsvåld alltså. Men det är väldigt mycket melodier i deras punkiga musik och jag uppskattar det mycket musikaliskt för de har tagit en massa influenser från tidig punk och jag tycker väl att det är den bästa musiksorten egentligen eftersom jag är uppväxt med den… En låt på svenska har de också och jag skulle nog vilja ha lite mer sådant..29/1-2015

********

KOMBATANTS-RUCK N OI(CD-PRETTY SHITTY TOWN RECORDS PSTR 011)

Got a letter from Fritsla with these two discs in. Had never heard of this oi / skinhead band before and when I saw the name, I thought they were from France or something. They play a very pleasant kind of oi and street punk if you want to call it that. I get that feeling of groups that early punk bands and the sound is really thin but so where nice oistyle. They have lyrics about war, Bratz etc and mix this with songs about football violence and the latter may not be something I think is so good ... football violence I mean. But it is very much melodies in their punk music and I appreciate it very musically because they have taken a lot of influences from early punk and I think well that it is the best musicstyle really because I grew up with it ... A song in Swedish, and I'd probably like to have a little more of those things..29/1-2015

KOMBATANTS/BAKERS DOZEN-EUROPEANINVASION(CDSKINFLINT SKFL 016CD)

En splitskiva med Bakers Dozen som jag har hört lite med sedan innan..Bakers Dozen är gruppen som inleder skivan med sina sex låtar och de har en sångare som verkligen låter som en skinheadsångare ”ska” göra med en hes röst och han skriker ut eller rättare sagt spottar ut sina ord. Musikaliskt är det inga överraskningar förutom att det är riktigt bra men det är inte så överraskande. För denna typ av oimusik är ofta väldigt melodisk och det är denna gruppens också.  Svenska Kombatants är gruppen som splittar skivan med Bakers Dozen och här känns de lite tuffare än på sin egna skiva och då menar jag att de har lite mer distat ljud än på sin egen skiva där det kändes ”renare” om man säger så men riktigt bra oimusik är det i alla fall. 29/1-2015

********

KOMBATANTS/BAKERS DOZEN-EUROPEANINVASION(CDSKINFLINT SKFL 016CD)

A split album with Baker's Dozen I've heard a little bit with then innan..Bakers Dozen is the group that initiates the disc with its six songs and they have a singer that really sounds like a skinhead singer "should" do with a hoarse voice and he screams out or rather, spitting out his words. Musically it's no surprises except that it's really good but it's not so surprising. For this type of oimusic are often very melodic and it is this group as well. Swedish Kombatants is the group that splits the disc with Baker's Dozen and this feels a bit tougher than on his own album and I mean that they have a little more distorted sound than on his own disk where it felt "cleaner" if you say so but really good oimusic is it anyway. 29/1-2015