KOLOSS-EMPOWER THE MONSTER(CD-ARGONAUTA RECORDS)

Koloss är en grupp med fyra låtar på sin skiva men de klockar in runt 40 minuter och jag riktigt avgudar deras musik för de spelar en så tung musik så man har svårt att få den att gå runt och det är ungefär så långsamt som ni vet när någon cyklar långsamt och man undrar när de skall välta..Förstår ni hur jag menar? Men jävligt fräckt och tungt är det i alla fall och det är sådan här musik som gör mig glad eller kanske inte glad men i alla fall får mig att kämpa vidare trots svårigheter i livet och jag förstår att det finns människor som har det ännu värre….Blev lite udda skrivet här nu men om vi skall tillbaka till Koloss musik så är det en musik som i alla fall kan tillskriva epitetet tungt, tufft, långsamt och jävligt bra.11/3-2014

*******

KOLOSS-EMPOWER THE MONSTER(CD-ARGONAUTA RECORDS)

Koloss is a group of four songs on his album but the clocks in around 40 minutes and I really adore their music for the play such heavy music so it is hard to get it to go around, and that's about as slow as you know, when someone riding a bike slowly and you wonder when they will fall over .. Do you understand what I mean? But damn cool and heavy, it is in all cases and it is this kind of music that makes me happy or maybe not happy but at least get me to fight on despite difficulties in life and I understand that there are people who have it even worse ... . Was a little odd written here now, but if we are going back to the Koloss  music, it's a music that in all cases, to write the epithet heavy, tough, slow and damn good.11/3-2014