KOHU 63-NELJÄLLÄ VOUSIKYMMENLLÄ, KAHDELLA …(CD-STAY FREE UNDERGROUNDSFUR-02) Kohu 63 spelade in denna skiva år 2000 och då var det verkligen arg för deras musik riktigt ryker av ilska och medvetenhet(tror jag för jag kan inte finska) och det låter mycket och bra och helt klart rycks man med i musiken trots att man inte kan finska. Som jag sagt förut så känns det faktiskt som om finska är ett riktigt bra språk att sjunga punkrock på. De låter ju liksom kineser arga redan när de pratar. Denna skiva kommer helt klart att gå varm i min CD-spelare i framtiden.(ÅTTA) 22/8-03

KOHU 63-NELJÄLLÄ VOUSIKYMMENLLÄ, KAHDELLA …(CD-STAY FREE UNDERGROUNDSFUR-02) Kohu 63 recorded this record year 2000 and then they were really angry because it´s really smokes of anger on it and really social things too(I think I don´t understand finnish) and it sounds much and good and I really goes into the music even if I can´t any finnish. As I aid before it feels like the finnish language is a good language to sing punkrock in. They sound, like the Chinese people, really angry when they speak already. This record will go on for a while in my CD-player now.(EIGHT) 22/8-03

KOHU 63-MERRY CHRISTMAS VLADIMIR(SINGLES 1989-91)(CD-STAY FREE UNDERGROUND) Jag fick för mig att Kohu 63 spelade korta snabba låtar men här finns faktiskt låtar som överskrider både 4 och 5 minuter så det är ingen jättesnabb grindcore vi snackar om här. Det är snarare en typ av postpunk i några av låtarna och lite av psykedelisk punk och här kan vi snacka om att både Pistols och Sisters of Mercy har gjort intryck. Jag kan tänka mig att Bauhaus och Sex Gang Children också har gjort sig påminda om att de fanns när Kohu 63 spelade in vissa av låtarna. Men oftast är det punkrock i sann finsk punkanda som gäller, ibland riktigt bra.(SJU) 22/8-03

KOHU 63-MERRY CHRISTMAS VLADIMIR(SINGLES 1989-91)(CD-STAY FREE UNDERGROUND) I got the idea that Kohu 63 played fast songs but here´s songs which is over both and 5 minutes so it´s no really fast grindcore precisely. It´s a sort of postpunk in some of the songs and a little of a psychedelic punk and here we can talk about that both Pistols and Sisters of Mercy have been the influences, I can imagine that Bauhaus and Sex gang Children also have been some of the bands they have listened to. But most of the time they have a good finnishsounding punkrock tempo in their songs and this way will we have it, really good.(SEVEN) 22/8-03