KNUGEN FALLER-LUGNA FAVORITER(CD-NY VÅG 010/BORDER) Den här skivan har jag väntat på länge nu och här får man riktigt fräcka låtar som handlar om Gayparader, svenska för invandrare, I Tomas Ledins Sverige och det är fräcka små iakttagelser som inte så många andra band har gjort innan. Bonusen är ju såklart den snygga bilden på kungen och Silvia på själva skivan och den får ni inte om ni laddar ner skivan. Man blir riktigt nostalgisk och tänker tillbaks på grupper som Pink Champagne, USCH, Dom Fåglarna osv och på den här tiden var punk något som upprörde. Det är enkla texter men ändå så jävla smarta för jag kan tänka mig att de skulle kunna uppröra en del. Musiken känns ganska enkel den också men  jag ser det som en kärleksförklaring till den tidiga punken.(ÅTTA) 27/4-07

KNUGEN FALLER-LUGNA FAVORITER(CD-NY VÅG 010/BORDER) This record have I longing on for a long while and here we get really cool songs which is about , Gayparades, swedish for foregin people, in Tomas Ledins Sweden and that´s really cool small tales which not many bands have done before. The bonus is the nice picture on the king and on Silvia on the CD-record and that you don´t get if you download the record. I become really nostalgic and think back on groups like Pink Champagne, USCH, Dom Fåglarna and so on and in this time punk was something which makes the feelings go wild. It´s simple lyrics but in the same time they´re fucking smart lyrics because I think that some people will surely be angry when they hear them The music feels really simple also but I see is at a loveexplanation for the early punkrock.(EIGHT) 27/4-07

KNUGEN FALLER-INTE SOM NI/(SINGEL/CAGE MATCH FEDERATION) Nya skivan med Knugen Faller har lite annat sound tycker jag men jag vet inte riktigt vad det är. Jag tror att den är lite poppigare än förra skivan och lite mer städat sound. Texterna hörs riktigt bra och Inte som ni är en riktigt bra text om att inte vara/tycka som alla andra. Musikaliskt känns det som om de har tagit mer intryck av 60-talspop och här kanske det blir mer new wave än punk i några av låtarna och man skall inte klaga för den här typen av musik är bristvara i Sverige idag.(ÅTTA) 12/5-05

KNUGEN FALLER-INTE SOM NI/(SINGEL/CAGE MATCH FEDERATION) The new record with Knugen Faller have a little bit different sound I think but I don´t really know what it is. I think it is a little bit popper than the last record and a little bit more cleaned sound. The lyrics can be heard really well and Inte som ni have a really good lyrics about not being/think as everybody else. Musically it feels like if they have being influenced by 60´s pop and here it is more new wave than punkrock in some of the songs but I don´t going to complain because this sort of music isn´t so usual in Sweden today.(EIGHT) 12/5-05
KNUGEN FALLER-SKELLEFTEÅ STADSHOTELL/(SINGEL/CAGE MATCH FEDERATION) Helt underbart helst då för mig som är uppväxt med grupper som Skabb, Ebba Grön, X-Ray-Spex, Grisen Skriker osv.  Första låten , titellåten låter nästan som Den ljuva ungdomen med Skabb och det är fräckt. Knugen Faller har liksom Tristess fått till det där soundet som alla band hade i slutet av 70-talet och när punken var ung. Roligt med en tjej som sjunger istället för mansdominansen som råder annars i punkvärlden. Gubbe är en riktigt rolig låt som jag gillar riktigt mycket.(ÅTTA) 12/5-05 KNUGEN FALLER-SKELLEFTEÅ STADSHOTELL/(SINGEL/CAGE MATCH FEDERATION) Really wonderful and much so for me because I´m raised with groups like Skabb, Ebba Grön, X-Ray-Spex, Grisen Skriker and so on. The first song, the title track sounds almost like Den Ljuva Ungdomen with Skabb and that´s cool. Knugen Faller have like Tristess got foreward that sound as many bands had in the end of the 70´s and when the punk was young. It´s good to hear that a girl is singing instead of the mansdominated world that punk is otherwise. Gubbe is a really funny song and I like it really much.(EIGHT) 12/5-05