KRÖWNN-HYBERIAN AGE(CD-PRC MUSIC)

Efter vad jag förstår så är detta italiensk doom och gruppen består av två tjejer och en kille.  Killen sjunger och spelar gitarr…Det här går långsamt men det är riktigt fräckt tycker jag. Det är välspelat och den manlige sångaren sjunger riktigt bra och det känns att när det går såhär långsamt att man inte riktigt kommer över kanten om man säger så. Jag tänker lite grand på den gamla gruppen Loop varje gång jag hör sådan här doom/psykedelia eller vad man skall kalla det. Det är musik som går runt runt på något sätt och man går nästan in i någon slags trans och jag kan tänka mig att när de spelar live så känner man sig drogad utan att vara det… 11/2-2015

*******

KRÖWNN-HYBERIAN AGE(CD-PRC MUSIC)

From what I understand, this is Italian doom and group consists of two girls and one guy. The guy singing and playing guitar ... This is slow but it's really cool, I think. It is well played and the male singer sings really well and I feel that when it goes like this slowly that no one really goes over the edge if you say so. I think a little bit on the old Loop every time I hear this kind of doom / psychedelia or what to call it. It is music that goes round and round in some way and one goes almost into some kind of trance and I can imagine that when they play live, you feel drugged without being there ... 11/2-2015

KRÖWNN-MAGMAFRÖST(CD)

Den andra skivan jag fick med denna italienska grupp heter Magmafröst. Det är samma stil på denna skivan som den ovan, dvs musik som maler på i samma tempo ungefär och man känner sig nästan lite snurrig efter två skivor med gruppen. För det blir kanske lite väl mycket när man tänker efter och man kanske inte bör spela två skivor i rad med gruppen för den transen man går in i blir nog svår att ta sig utifrån kanske. Men visst det är bra och välspelat även här men som sagt håll er till en skiva i taget för annars kanske ni kommer att bli galna och måste ni välja någon av skivan så ta Hyberian Age. 11/2-2015

******

KRÖWNN-MAGMAFRÖST(CD)

The second record I got with this Italian group called Magmafrost. It's the same style on this disc as above, ie music that grind on at the same pace about and you feel almost a little dizzy after two albums with the group. For it is perhaps a bit too much when you think about it and you might not be playing two discs in a row with the group for trance you go into will probably be difficult to get outside maybe. But surely it is good and well played here but as I said stick to a disc at a time might otherwise you will be crazy and you must choose one of the disc so take Hyberian Age. 11/2-2015