KNIFE FOR AN EYE-DAMNATION ROCK N ROLL(LP-CIMEX RECORDS)

Med medlemmar från Ticking Bombs, Anticimex, Accidents, Bombstrike bland en massa andra band kan det väl inte blir fel. En rocklegend på framsidan...och punklegender bakom instrumenten.. Saknar man Motörhead så är kanske detta ett fullgott alternativ även om Knife for an eye är mycket punkigare men soundet finns där. Blanda in Discharge och mycket annan tuff punk och och så förstår ni att det finns många influenser med så många band som medlemmarna kommer från. Det går jävligt fort och Charlie på trummor låter bättre än någonsin tycker jag! Tungt och fantastiskt välspelat och skivan kan säkert komma att kunna bli en framtida klassiker i punksvängar och helst då i de svängarna där man gillar blandningen och hybriden mellan thrash och hardcore/punk för det tycker jag att det är här. Men övervikten är självklart till punkens fördel och det är därför jag verkligen älskar detta album.  De nio låtarna är alla små hits i punk n roll världen och försöker ni inte få tag i ett ex så gör ni själva en otjänst. Jag skulle nog säga att ni är rentav dumma i huvudet om ni missar den här skivan. Jag sätter på den om och om igen hela tiden och jag njuter mer för varje gång skivan rullar i mina högtalare...en av de bästa skivorna i punkSverige i år. 27/7-2020

*********
KNIFE FOR AN EYE-DAMNATION ROCK N ROLL(LP-CIMEX RECORDS)

With members from Ticking Bombs, Anticimex, Accidents, Bombstrike among a lot of other bands, it can not go wrong. A rock legend on the front ... and punk legends behind the instruments .. If you miss Motörhead, this may be a good alternative even if Knife for an eye is much more punk but the sound is there. Mix in Discharge and a lot of other tough punk and and then you understand that there are many influences with as many bands as the members come from. It's going damn fast and Charlie on drums sounds better than ever I think! Heavy and fantastically well-played and the record can certainly be a future classic in the punkworld and preferably then in those turns where you like the mix and the hybrid between thrash and hardcore / punk because I think it's here. But being overweight is obviously to the punk's advantage and that's why I really love this album. The nine songs are all small hits in the punk n roll world and if you do not try to get a copy, you are doing yourself a disservice. I would probably say that you are even stupid in your head if you miss this record. I turn it on again and again all the time and I enjoy it more every time the record rolls in my speakers ... one of the best records in punkSweden this year. 27/7-2020