KLOTTER-OCH OM DU INTE VET, SÅ ÄR DU DUM(LP-GAPHALS GAP123)

Unga nya band som sjunger på svenska är något som jag älskar och jag älskar alltid att lyssna på nya band. Jag tackar därför bandet och skivbolaget för att de skickade skivan till mig. Med sköna titlar som Alk & Hål, Ögonen mot golvet och Hembränt, Grönt & Tramadol. Skivtiteln är ju underbar också Och om du inte vet, så är du dum. När inledningen med Fri kommer ut till mina öron så faller jag med en gång pladask för Henriks röst. Han låter inte som något annat och just låten Fri får mig att tänka på min uppväxts musik med en del hårdrock, progg och mestadels punk och här känns det som om de har fångat min uppväxt på något sätt. Hela skivan andas förr i tiden på något sätt och jag vet inte varför jag tänker på Motvind för det låter absolut inte så men på något sätt tänker jag på dem. Det är ofta kanske lite mer gammal hårdrock blandat med indie än att det är någon slags indiepunk men det är inget som stör mig för det är på svenska och det älskar jag! Spring är en av mina favoritlåtar och där speedar de upp tempot lite och får det hela låta som en hybrid av Hellacopters och Noice…bry er inte så mycket om mina jämförelser , det är bara saker som dyker upp i mitt huvud. Du får mig att tänka både på Kent och Wannadies så ni förstår snart att denna skiva är en dröm för recensenter eller kanske en mardröm för en del med alla dessa influenser och genreöverskridande musik. De har verkligen inte låst in sig i ett fack men jag tror att skivan passar väldigt många just därför….KÖP! 20/3-2024


********

KLOTTER-OCH OM DU INTE VET, SÅ ÄR DU DUM(LP-GAPHALS GAP123)

Young new bands singing in Swedish is something that I love and I always love to listen to new bands. I therefore thank the band and the record company for sending me the record. With beautiful titles such as Alk & Hål, Ögonen mot golvet and Hembränt, Grönt & Tramadol. And if you don ́t know, you ́re stupid. When the introduction with Fri comes out to my ears, I fall head over heels for Henrik's voice. He doesn ́t sound like anything else and the song Fri makes me think of my childhood music with some heavy metal, progg and mostly punk and here it feels like if they have captured my upbringing in some way. The whole record breathes back in the day in some way and I don ́t know why I think of Motvind because it doesn ́t sound like that but in some way I think of them. It's often maybe a little bit more old hard rock mixed with indie than it is some kind of indiepunk but it's nothing that bothers me because it's in Swedish and I love that! Spring is one of my favouritesongs and there they speed up the tempo a little and make it sound like a hybrid of Hellacopters and Noice... Don't pay too much attention to my comparisons, it's just things that pop into my head. Du make me think of both Kent and Wannadies so you will soon understand that this record is a dream for reviewers or maybe a nightmare for some with all these influences and genre crossing music. They haven ́t locked themselves in a box but I think that the record suits a lot of people just because of that....BUY! 20/3-2024