KKPA-NÄR ANDAN FALLER PÅ(MINI-CD SECOND CLASS KIDS SCKIDS 036)

Kasta Kånkelbär på Astrid är tydligen namnet på denna grupp…det visste jag inte. En ny skiva kom precis innan julen 2018 och det är ju aldrig fel. Visst spelar KKPA någon slags trallpunk men den känns lite hårdare och lite mer egen om man säger så. Som att blanda KSMB, trallpunk och detta tillsammans med lite tuffare och mer modern stil och jag gillar verkligen KKPA. Jag hade inte fastnat för gruppen så mycket innan men denna skivan gör mig mer och mer intresserad av gruppen så jag får nog tänka om när det gäller KKPA. Jag ska lyssna på de gamla skivorna med en gång för det känns som om det verkligen är en grupp för mig! Det enda som retar mig med denna skivan är att det inte är mer låtar på skivan för det hade jag behövt idag nu när man börjat jobba igen efter en lång ledighet och då behöver man lite mer peppande musik. Bra punkrock på svenska är aldrig fel och KKPA är en grupp som hjälper oss att tycka om svensksjungen punk! 8/1-2019

********

KKPA-NÄR ANDAN FALLER PÅ(MINI-CD SECOND CLASS KIDS SCKIDS 036)

Throwing Kånkelbär on Astrid is obviously the name of this group ... I didn't know that. A new album came just before Christmas 2018 and it is never wrong. Certainly KKPA plays some sort of trallpunk but it feels a little harder and a little more own if you say so. Like mixing KSMB, trallpunk and this together with a bit tougher and more modern style and I really like KKPA. I hadn't been stuck to the group so much before but this record makes me more and more interested in the group so I probably have to think about when it comes to KKPA. I will listen to the old records right away because it feels like it's really a group for me! The only thing that annoys me with this record is that there are no more songs on the record because I had needed it now when you have started working again after a long time off and then you need a little more music which makes you strong. Good punk rock in Swedish is never wrong and KKPA is a group that helps us to enjoy the Swedishsinged punk! 8/1-2019

KKPA-…OCH UT KRÖP SVINEN(MINI-CD STRYPRUNK RECORDS STRPRNK 001)

Det var många år sedan man hörde något från denna grupp men nu har de gett ut en 8-låtars mini-cd och det är låtar och bilder om Jimme Åkesson och Fredrik Reinfeldt. Inte rasist men, Högettroll är några av låttitlarna och det passar väl bra nu när det snart är val…Jag kommer inte riktigt ihåg hur de lät då…det var ju några år sedan men hade för mig att det var trallpunk. Men här har de fått till ett tyngre sound …i alla fall i Brev till mor men när låten Spillror går på så känner jag igen stilen. Snabbspelad trallpunk och jag tänker till och med på lite streetpunkgrupper som sjunger på svenska när jag hör den låten. Jag älskar punkrock av denna stilen med melodier, med texter som överensstämmer med mina åsikter så då är det bara att ge högsta betyg… 8/7-2014

********

KKPA-…OCH UT KRÖP SVINEN(MINI-CD STRYPRUNK RECORDS STRPRNK 001)

It was many years since we heard anything from this group, but now they have released an 8-track mini CD and it's songs and pictures on Jimme Åkesson and Fredrik Reinfeldt. Inte rasist men(Not racist but), Högertroll are some of the song titles and it fits perfectly fine now that it is nearly election ... I do not really remember how they sound then ... it was a few years ago but had to me that it was melodic. But here they've got a heavier sound ... at least in the Brev till mor, but when the song Spillror goes on so I recognize the style. Quick played melodic punk and I think even on a little street punk groups who sing in Swedish when I hear that song. I love punk rock this style with songs, with lyrics that are consistent with my views so then it is just to give the highest ratings ... 8/7-2014

KKPA-FÖR JÄVELEN(CD-SIGOURNEY SSR 010)

KKPA har lyckats att göra 2000-talets första trallpunkskiva kan jag tänka mig. Med många tänkvärda texter och ett tempo värdigt endast ett trallpunkband ångar KKPA vidare mot nya höjder. Jag tycker att den här musiken är värd att komma tillbaka nu för det är stor skam om inte så är fallet. Det är klart att ni vill ha svensksjungen punk istället för det engelska. Kom igen nu för helvete och köp detta pogoalster 27/3-00

********

KKPA-FÖR JÄVELEN(CD-SIGOURNEY SSR 010)

KKPA has managed to do year 2000 first melodypunkrecord kan I think. With many songs that a re worth of think a little about and a tempo in their music thatbonly a swedish melodypunkband can do. I think this sort of music it´s going to come back again and of course you want swedishsinging instead of englisgsinging music when a band comes from Sweden. Come on now and please buy this fucking pogorecord27/3-00