KKPA-LIVE(CD-SECOND CLASS KIDS SCKIDS071)

Inte så vanligt att svenska punkband släpper liveskivor för det kanske inte är det som säljer mest men KKPA har ju hållit på ett tag så de har ju låtar till att släppa något sådant. Det som slår mig är att sången ligger så långt fram i ljudbilden och det är inga problem att höra texterna precis. Det är ju alltid tacksamt när man lyssna på punklåtar som handlar om något vettigt. Tyvärr får vi inga nya låtar på skivan och det är lite synd tycker jag! Men en liveskiva är ju alltid en liveskiva så versionerna på dessa skiljer sig ofta från originallåten och gillar man en grupp så vill man ju ofta ha alla skivor med just den gruppen. Jag vet inte var konserten är inspelad och det kanske inte är intressant. Snabb punkrock men som sagt så blir det lite annorlunda versioner med sången så pass långt fram. Så jag tycker nog att den är värd att köpa för just det och för att man blir positivt överraskad över det för ofta på liveskivor så brukar sången försvinna bakom alla instrument. De spelar ju låtar från hela sin karriär och till och med Döende människor från sin första demo som kom ut 1995. Det är skönt tycker jag när band inte glömmer sin tidiga tid…16/11-2023

 

*******

KKPA-LIVE(CD-SECOND CLASS KIDS SCKIDS071)

Not so common that Swedish punkbands release liverecords because it may not be the one that sells the most but KKPA have been on the road for a while so they have songs to release something like that. The thing that strikes me is that the vocals is so far forward in the soundscape and it is no problem to hear the lyrics precisely. It ́s always grateful when you listen to punksongs which is about something sensible. Unfortunately we don t get any new songs on the record and that ́s a shame I think! But a liverecord is always a liverecord so the versions on these often differ from the original song and if you like a group so do you often want to have all the records with that particular group. I don't know where the concert is recorded and it might not be interesting. Fast punkrock but as I said it ´s a little bit different versions with the vocals so far forward. So I think it's worth buying for that and because you get pleasantly surprised by it too often on live records, the vocals usually disappear behind all the instruments. They play songs from their whole career and even Döende människor from their first demo which came out in 1995. It's nice, I think, when bands don't forget their early days... 16/11-2023

KKPA-PESTENS TID(CD-SECOND CLASS KIDS RECORDS SCKIDS060)

Det är roligt att få skivor så här långt före än de kommer ut men lite jobbigt också eftersom man inte får skriva om dem tidigare….KKPA har ju hållit på några år nu och de blir bara bättre och bättre tycker jag. Visst är det någon typ av trallpunk men den känns lite hårdare ån andra i genren. Med låttitlar som Pestens Tid, Känslokall och Plura är guld så är det en riktigt trevlig stund som vi får med KKPA. Snabb punk är det oftast men en låt som En värld utan männiksor får mig att tänka på Dia Psalma väldigt mycket. Inget ont i det men den låten känns nästan som en cover….skum känsla. Pestens Tid behandlar väl covid-tiden vi hade och har och det finns en hel del låtar om det nu…Du har ingen aning behandlar ett annat problem och det är ju idioterna i SD.  Sådana låtar kan det aldrig bli för många av men tyvärr når väl bara de låtarna oss redan övertygade. Men det tar inte ifrån dem att det är en bra låt. Många av låtarna innehåller fiol och då blir ju jämföerlser med andra band svår att inte göra men KKPA står på egna ben myckjet beroende på att de blandar snabba punklåtar med lite lugnare folkpunkaktiga saker.  Ett givet köp!  Älskar bara låten om Plura….20/5-2022

 

********

KKPA-PESTENS TID(CD-SECOND CLASS KIDS RECORDS SCKIDS060)

It's fun to get records this far ahead than they come out but a little hard also because you don't get to write about them before....KKPA has been going on for a few years now and they just get better and better I think. Sure, it's some kind of trallpunk but it feels a little harder and others in the genre. With song titles like Pestens Tid, Känslokall and Plura är guld, it's a really nice moment that we get with KKPA. Fast punk is usually, but a song like En värld utan människor makes me think of Dia Psalma a lot. There's nothing bad about it, but that song almost feels like a cover....odd feeling. Pestens tid deals well with the covid time we had and have and there are a lot of songs about it now... Du har ingen aning about another problem and that's the idiots in SD. Such songs never get too many of them, but unfortunately only those songs reach us already convinced. But that doesn't take away from them that it's a good song. Many of the songs contain violin and then equals with other bands becomes difficult not to do but KKPA stands on their own legs a lot because they mix fast punk songs with a little calmer folkpunky things. A given purchase!  Love the song about Plura…20/5-2022

KKPA-NÄR ANDAN FALLER PÅ(MINI-CD SECOND CLASS KIDS SCKIDS 036)

Kasta Kånkelbär på Astrid är tydligen namnet på denna grupp…det visste jag inte. En ny skiva kom precis innan julen 2018 och det är ju aldrig fel. Visst spelar KKPA någon slags trallpunk men den känns lite hårdare och lite mer egen om man säger så. Som att blanda KSMB, trallpunk och detta tillsammans med lite tuffare och mer modern stil och jag gillar verkligen KKPA. Jag hade inte fastnat för gruppen så mycket innan men denna skivan gör mig mer och mer intresserad av gruppen så jag får nog tänka om när det gäller KKPA. Jag ska lyssna på de gamla skivorna med en gång för det känns som om det verkligen är en grupp för mig! Det enda som retar mig med denna skivan är att det inte är mer låtar på skivan för det hade jag behövt idag nu när man börjat jobba igen efter en lång ledighet och då behöver man lite mer peppande musik. Bra punkrock på svenska är aldrig fel och KKPA är en grupp som hjälper oss att tycka om svensksjungen punk! 8/1-2019

********

KKPA-NÄR ANDAN FALLER PÅ(MINI-CD SECOND CLASS KIDS SCKIDS 036)

Throwing Kånkelbär on Astrid is obviously the name of this group ... I didn't know that. A new album came just before Christmas 2018 and it is never wrong. Certainly KKPA plays some sort of trallpunk but it feels a little harder and a little more own if you say so. Like mixing KSMB, trallpunk and this together with a bit tougher and more modern style and I really like KKPA. I hadn't been stuck to the group so much before but this record makes me more and more interested in the group so I probably have to think about when it comes to KKPA. I will listen to the old records right away because it feels like it's really a group for me! The only thing that annoys me with this record is that there are no more songs on the record because I had needed it now when you have started working again after a long time off and then you need a little more music which makes you strong. Good punk rock in Swedish is never wrong and KKPA is a group that helps us to enjoy the Swedishsinged punk! 8/1-2019

KKPA-…OCH UT KRÖP SVINEN(MINI-CD STRYPRUNK RECORDS STRPRNK 001)

Det var många år sedan man hörde något från denna grupp men nu har de gett ut en 8-låtars mini-cd och det är låtar och bilder om Jimme Åkesson och Fredrik Reinfeldt. Inte rasist men, Högettroll är några av låttitlarna och det passar väl bra nu när det snart är val…Jag kommer inte riktigt ihåg hur de lät då…det var ju några år sedan men hade för mig att det var trallpunk. Men här har de fått till ett tyngre sound …i alla fall i Brev till mor men när låten Spillror går på så känner jag igen stilen. Snabbspelad trallpunk och jag tänker till och med på lite streetpunkgrupper som sjunger på svenska när jag hör den låten. Jag älskar punkrock av denna stilen med melodier, med texter som överensstämmer med mina åsikter så då är det bara att ge högsta betyg… 8/7-2014

********

KKPA-…OCH UT KRÖP SVINEN(MINI-CD STRYPRUNK RECORDS STRPRNK 001)

It was many years since we heard anything from this group, but now they have released an 8-track mini CD and it's songs and pictures on Jimme Åkesson and Fredrik Reinfeldt. Inte rasist men(Not racist but), Högertroll are some of the song titles and it fits perfectly fine now that it is nearly election ... I do not really remember how they sound then ... it was a few years ago but had to me that it was melodic. But here they've got a heavier sound ... at least in the Brev till mor, but when the song Spillror goes on so I recognize the style. Quick played melodic punk and I think even on a little street punk groups who sing in Swedish when I hear that song. I love punk rock this style with songs, with lyrics that are consistent with my views so then it is just to give the highest ratings ... 8/7-2014

KKPA-FÖR JÄVELEN(CD-SIGOURNEY SSR 010)

KKPA har lyckats att göra 2000-talets första trallpunkskiva kan jag tänka mig. Med många tänkvärda texter och ett tempo värdigt endast ett trallpunkband ångar KKPA vidare mot nya höjder. Jag tycker att den här musiken är värd att komma tillbaka nu för det är stor skam om inte så är fallet. Det är klart att ni vill ha svensksjungen punk istället för det engelska. Kom igen nu för helvete och köp detta pogoalster 27/3-00

********

KKPA-FÖR JÄVELEN(CD-SIGOURNEY SSR 010)

KKPA has managed to do year 2000 first melodypunkrecord kan I think. With many songs that a re worth of think a little about and a tempo in their music thatbonly a swedish melodypunkband can do. I think this sort of music it´s going to come back again and of course you want swedishsinging instead of englisgsinging music when a band comes from Sweden. Come on now and please buy this fucking pogorecord27/3-00