KJELLS BÄNK-KJELLS BÄNK(MINI-CD-GRÖNPEPPAR RECORDSGPS 029)

 

Fyra unga killar som spelar punk på engelska. Det har vi ju hört förut…förlåt de kör ju en låt på svenska också förresten. Det som slår mig ganska fort är att det känns väldigt välspelat och det är någon typ av USHC istället för trallpunk som vi brukar vara vana på när det gäller Grönpeppar Records. Bra tempo i låtarna. Bandet komemr från Skellefteå och där har det väl varit med popband på indiesvis som varit kända men det kanske blir ett punkband som blir kända nästa gång. 6 låtar på runt 14 minuter får vi och jag skulle gärna fått mer men man kan ju inte få allt. Mycket melodier och ett jävla ös och snygga körer och de har kommit ganska långt i sitt musicerande känns det som. Så det finns inte mycket att fundera över för er eftersom Kjells Bänk borde övertyga er ganska snabbt om ni lyssnar på någon låt. Köp skivan och stöd Grönpeppar Records för sitt fortsatta utgivande av bra skivor och självklart ska ni stödja Kjells Bänk också.28/2-2023


********

KJELLS BÄNK-KJELLS BÄNK(MINI-CD-GRÖNPEPPAR RECORDSGPS 029)

 

Four young guys playing punk in English. We've heard that before... sorry they're running a song in Swedish too by the way. What strikes me pretty quickly is that it feels very well played and it's some type of USHC instead of trallpunk that we tend to be used to when it comes to Grönpeppar Records. Good tempo of the songs. The band came from Skellefteå and there it has probably been with pop bands in indies that have been known but it may be a punk band that will be famous next time. We get 6 songs in about 14 minutes and I would love to have more but you can't have it all. A lot of melodies and a hell of a lot of fun and nice choruses and they've come quite a long way in their music making it feels like. So there's not much to think about for you because Kjells Bänk should convince you pretty quickly if you listen to any song. Buy the disc and support Green Pepper Records for its continued release of good records and of course you should support Kjells Bänk as well.28/2-2023