KITTY AND THE KOWALSKIS-CHINESE DEMOCRACY(CD-AMP RECORDS lm 3B6/EVIL BITCH) En grupp som man blir glad av måste jag säga….Kitty sjunger som en prinsessa och deras poppunkiga musik i bakgrunden gör mig påmind om att det finns såhär bra poppig punk. En hyllningslåt till Dee Dee finns också och den är bland det bästa på skivan faktiskt. Man måste väl säga att detta är en hyllning till punken hela skivan egentligen och vad hade musikvärlden varit utan den….punken alltså. Det är vad som slår mig efter varje låt…det är att det känns så positivt och glatt hela tiden….kör hårt Kitty.(SJU) 20/2-07

KITTY AND THE KOWALSKIS-CHINESE DEMOCRACY(CD-AMP RECORDS lm 3B6/EVIL BITCH) A group which I become really happy when I hear I must say. …Kitty sings like a princess and their poppunky style in the background makes me remind about that there´s a lot of good poppy punk. A tributesong to Dee Dee is here too and that´s among the best on the record actually. You must say that this is a tribute to punk the whole record and what have the musicworld be without it…the punk I mean. It is what hits me after every song….that is that it´s feeling so positive and happy all the time…Come on Kitty.(SEVEN) 20/2-07