KISSIN BLACK-DRESSCODE: BLACK(CD-NOTTE NERA RECORDS NNR 003)

 

Schweiz har producerat några band som jag gillar och här kommer Kissin Black. Den här gruppen är intressant och har spår av både Mission och ibland blandas lite metal in i bilden men oftast tycker jag mig nog höra det gotiska och jag gillar det jag hör. Sångaren skulle lika gärna kunna heta Wayne Hussey nästan och det är nästan kusligt likt i några av låtarna. Han får musiken att låta lite tuffare än den kanske är ibland tycker jag men jag tycker nog att gruppen bakom sångaren också håller hög klass. Egentligen är det ganska svårt att sätta in denna skivan i ett fack och det kanske vi inte ska göra för det skulle lika gärna kunna sorteras under metal som det skulle kunna sorteras under pop eller indie…Helt OK skiva är det i alla fall och de ligger helt klart över medelsnittet i musikvärlden! 8/3-2019


*******

KISSIN BLACK-DRESSCODE: BLACK(CD-NOTTE NERA RECORDS NNR 003)

Switzerland has produced some bands that I like and here comes Kissin Black. This group is interesting and has traces of both Mission and sometimes a little metal is mixed into the picture but usually I think I hear the gothic and I like what I hear. The singer might as well be able to named Wayne Hussey almost and it is almost eerie like in some of the songs. He makes the music sound a bit tougher than it might be sometimes I think but I think the group behind the singer also holds high class. Actually, it is quite difficult to insert this disc in a special style and we may not do it because it would as well be able to be sorted under metal as it could be sorted under pop or indie… Absolutely OK the record is it in any case and they are clearly above the average in the music world! 8/3-2019