KINGS NEVER DIE-ALL THE RATS(CD-METALVILLE MV 0352)

 

Det är tydligen medlemmar från Wisdom in Chains, Dog Eat Dog och Biohazard i Kings never die. Det borgar ju för bra musik i hardcorens tecken och ni behöver inte vara orliga för detta är bra…riktigt bra! Tungt, argt och de har alla ingredisenser som alla hardcoreband med lite aktning ska ha. Bra texter, snabb musik, lite ilska och framförallt riktigt bra låtar och det har verkligen Kings Never Die, Det är verkligen kvalitet påd eras hardcore och om du inte gillar detta är du inget riktigt hardcorefans. 10 låtar som du känner hur du kommer att svettas om du pgar till dem och det är så befriande att höra hardcoreband som detta och ännu mer imponerande när man redan att man har krav på dem att detta måste vara bra och så infriar de detta med råge. Har en person aldrig lyssnat på hardore innan och man vill inviga denne i hardcorens underbara värld så tror jag faktiskt att Kings Never die är den perfekta gruppen att introducera med! 26/6-2023


********

KINGS NEVER DIE-ALL THE RATS(CD-METALVILLE MV 0352)

 

There are apparently members of Wisdom in Chains, Dog Eat Dog and Biohazard in Kings never die. It guarantees good music in the character of hardcore and you do not have to be worried because this is good ... really good! Heavy, angry and they have all the ingredients that any hardcore band with a little esteem should have. Great lyrics, fast music, a little anger and above all really good songs and it really has Kings Never Die, it's really quality on your hardcore and if you don't like this you're not really hardcore fans. 10 songs that you feel how you will sweat if you pogo to them and it is so liberating to hear hardcore bands like this and even more impressive when you already lanner that subjects have demands on them that this must be good and so they fulfill this by far. If a person has never listened to hardcore before and you want to introduce them into the wonderful world of hardcore, I actually think that Kings Never die is the perfect group to introduce with! 26/6-2023

KINGS NEVER DIE-IT´S WHAT WE LIVE FOR(MINI CD/GORDEON)

 

Detta är en promo cd med nya låtar, låtar från en ep som heter Raise a glass och en samlingslåt från Back to NYHC Roots. Vinne Stigma är med på Raise a glass till exempel och det är en grupp som jag tror på. Jag blir inte besviken och de lät ungefär som jag hade hoppats och trott att de skulle göra. Snabb hardcore med mycket muskler och ganska typiskt amerikansk sådan. Lite grabbigt men jag gillar ju sådan hardcore också eftersom jag gillar Agnostic Front, Sick of it all och de grupperna. Eftersom det finns med lite tidigare låtar så märker jag ganska fort att de har behållit sin stil och det är musik som är lätt att sjunga med i och jag tror säkert att deras spelningar är fyllda med stagediving och moshpits för musiken inbjuder till det. Så NYHC passer in väldigt bra in på deras musik och det kan inte bli för många sådana grupper tycker jag. 8 riktigt bra hardcorelåtar…. 22/4-2021


*******

KINGS NEVER DIE-IT´S WHAT WE LIVE FOR(MINI CD/GORDEON)

This is a promo CD with new songs, songs from an EP called Raise a glass and a compilation song from Back to NYHC Roots. Vinne Stigma is part of Raise a ice cream for example and it is a group that I believe in. I will not be disappointed and they sounded much like I had hoped and thought they would. Fast hardcore with a lot of muscles and quite typical american music. A bit boyish but I like such hardcore too because I like Agnostic Front, Sick of it all and those groups. Since there are a few previous songs, I notice pretty quickly that they have kept their style and it is music that is easy to sing along to and I certainly think that their gigs are filled with stage diving and moshpits because the music invites to it. So NYHC fits in very well with their music and there can not be too many such groups I think. 8 really good hardcore songs…. 22/4-2021