KINGS DESTROY-A TIME OF HUNTING(CD-WAR CRIME RECORDINGS WC002)

Jag tycker nästan sångaren låter lite som Ozzy i några låtar. Musikaliskt är det ganska tungt också och jag tycker att det känns som om 70-talet vilar som en ande över deras musik och det menar jag på ett positivt sätt. Jag tror säkert att ni som gillar tidigt 70-talshårdrock och nya grupper som Graveyard och den typen av grupper kommer säkert att gilla Kings Destroy också för det är den typen av musik som man tänka sig att just ni gillar. Jag gillar deras släpiga stil för det gör det hela riktigt intressant och här snackar vi tyngd…Stoner mixat med 70-tals tunggungmetal är grejen för Kings Destroy…så det så. 3/5-2013

*******

KINGS DESTROY-A TIME OF HUNTING(CD-WAR CRIME RECORDINGS WC002)

I almost think the singer sounds a bit like Ozzy in some songs. Musically it's quite heavy too and I think it feels like the 70s rests as a spirit of their music, and I mean in a positive way. I'm sure that you, like early 70's hard rock and new groups as Graveyard and such groups will surely like Kings Destroy also because it is the kind of music that you think that you just like. I like their drawling style of it makes it really interesting, and here we are talking weight ... Stoner mixed with 70s heaviest metal is the thing for Kings Destroy ... so there it is. 3/5-2013