KING CHAMPION SOUNDS-SONGS FOR THE GOLDEN HOUR(CD-LOUDER THAN WAR)

Den är gruppen låter inte som så mycket annat måste jag säga…Jag tycker mig höra både pop och reggae i deras musik och det är ganska kul att lyssna till eftersom det låter ganska eget. I bakgrunden finns det ett 60-talssound som skulle passa in i Mission Impossible eller något sådant. Det som slår mig är att det låter väldigt mycket tycker jag. Det är ett väldigt tätt ljud på något sätt och man kvävs nästan av alla ljud på ett ganska trevligt sätt. Om det nu kan vara trevligt att bli kvävd men ni fattar kanske hur jag menar. Ifall ni vill ha musik som är omöjlig att sätta en etikett på så varför inte prova med King Champion Sounds… 11/2-2015

******

KING CHAMPION SOUNDS-SONGS FOR THE GOLDEN HOUR(CD-LOUDER THAN WAR)

It is the group does not sound like anything else, I must say ... I think I hear both pop and reggae in their music and it's pretty fun to listen to because it sounds quite own. In the background there is a 60's sound that would fit in Mission Impossible or something. What strikes me is that it sounds very much to me. It's a very tight sound in any way and they suffocated almost all the sounds in a rather nice way. If it can be nice to be smothered but you get maybe what I mean. If you want music that is impossible to put a label on so why not try it with King's Champion Sounds ... 11/2-2015