KILNABOY-PRISON BARS AND BATTLE SCARS(CD)

Jag hoppas och tror att detta skall vara någon slags folkpunk och håller tummarna för att så är fallet. Det är det ju självklart och jag älskar ju denna typ av folkpunk och Klinaboy gör det verkligen bra och jag kan tänka mig att Levellers har varit en stor inspirationskälla tillsammans med Men They Couldn´t Hang för att nämna några grupper som jag tycker mig inte ligga så långt ifrån denna grupp och vad de pysslar med. Det är så mycket känsla inblandad i deras musik så det nästan är skrämmande och jag känner hur håret reser sig på mina armar när jag lyssnar på deras känslosamma musik.  Jag hoppas verkligen att de har gjort mer skivor för jag vill bara hör mer och mer…26/2-2015

********

KILNABOY-PRISON BARS AND BATTLE SCARS(CD)

I hope and believe that this must be some kind of folk punk and keep my fingers crossed that this is the case. It is self-evident and I just love this kind of folk punk and Klinaboy do it really well and I can imagine that the Levellers were a great inspiration with Men They Couldn't Hang to name a few groups that I think I can not lie so far from this group and what they were doing. There is so much feeling involved in their music so it's almost scary and I feel your hair stand on my arms when I listen to their emotional music. I really hope that they have done more discs I just want to hear more and more ... 26/2-2015