KILL YOUR BOYFRIEND-KYB(CD-SHYREC)

Jag tycker nästan att KYB låter lite som tidiga U2 men det är nog mest gitarren jag tänker på då. Det är en sådan där svävande känsla som jag hade i början när jag hörde The Edges gitarr också. Kanske lite mer distad gitarr än dem men det är ganska coolt. Musikaliskt vet jag inte riktigt var man skall lägga KYB men indie är väl en bra beskrivning på dem. Echo and The Bunnymen, U2 och Joy Division är band som jag tänker på när jag lyssnar på gruppen och det är väl inga dåliga band att bli jämförda med. Men med det menar jag inte att de låter precis som dem, tvärtom, de har gjort det till något eget med hjälp av dessa influenser tycker jag. Välspelat och intressant. 8/5-2015

*******

KILL YOUR BOYFRIEND-KYB(CD-SHYREC)

I almost feel that KYB sounds a bit like early U2, but it is probably mostly the guitar I think of. It's one of those floating feeling I had in the beginning when I heard The Edge's guitar too. Maybe a little more distorted guitar than them but it's pretty cool. Musically I do not know where to put KYB but the indie is well a good description of them. Echo and the Bunnymen, U2 and Joy Division are bands that I think of when I listen to the group and it is well no bad bands to be compared to. But by that I mean not that they sound just like them, on the contrary, they have made it something of their own with the help of these influences, I think. Wellacted and interesting. 8/5-2015

KILL YOUR BOYFRIEND/NEW CANDYS-SPLIT(10--SHYREC)

Jag brukar inte ta ner digitala länkar men de skickade även skivor med denna grupp så jag gjorde ett undantag. En split 10 tydligen med två låtar var. KYB med låten Isaac inleder skivan men det är ingen låt jag fastnar för precis. Ganska jobbig tycker jag! Nicolas är en bättre låt men jag vet ju att denna grupp kan bättre även om denna Jesus and Mary Chain-influerade sak är fräck. New Candys har också två låtar och Dark Love är först ut och även här tycker jag mig höra tidiga Jesus and Mary Chain och här gillar jag det skarpt. Surf 2 är precis vad den låter som en distad surflåt…cool! 8/5-2015

******

KILL YOUR BOYFRIEND/NEW CANDYS-SPLIT(10--SHYREC)

I usually do not take down digital links but they also sent CDs with this group so I made an exception. A split 10 apparently with two songs each. KYB song Isaac begins the disc, but there's no song I stuck to just. Quite difficult, I think! Nicolas is a better song but I know that this group can be better although this Jesus and Mary Chain-influenced thing is brazen. New Candys also has two songs and Dark Love is the first and, here, I think I hear the early Jesus and Mary Chain, and here, I like it a lot. Surf 2 is exactly what it sounds like a distorted surfsong... cool! 8/5-2015