KILL THAT GIRL-SHAMS, NICE GUYS & HIGH SCHOOL MEMORIES(CD)

Italien har ett ganska bra punkklimat tycker jag. Det är inte bara de gamla italienska råpunkbanden jag tänker på utan även den melodiska punken har fått ett fotfäste i landet. Ramones är ju säkert ett av banden som inspirerat den här gruppen i alla fall även om det absolut inte är en kopia på det för jag tycket att KTG har ett ganska eget sound i denna stil ändå och det jag gillar och uppskattar mest är det melodiska i gruppens musik och deras Yeah yeah i några av låtarna är gott att höra. 24/5-2010

*******

KILL THAT GIRL-SHAMS, NICE GUYS & HIGH SCHOOL MEMORIES(CD)

Italy have a really good punkclimat I think. It´s not only the old Italian rawpunkbands which I think of because also the melodic punk have get their feet stucked in this country. Ramones is surely one of the bands which have inspired the group anyway even if it´s not a copy on them because I think that KTG have a really own sound in this style anyway and that I like and appreciate the most is the melodic in the groups music and their yeah yeah in some of the songs is really good to hear. 24/5-2010