KICK JONESES-TRUE FREAKS UNION(CD-ROOKIE RECORDS RR 065)

Jag kom inte riktigt ihåg hur denna grupp lät men det kanske inte är så mycket punk over denna grupp utan vi får nog kategorisera in en i genren new wave eller något sådant för det är där jag känner för att sätta dem. Men det är fräck musik och jag tänker ibland på gamla grupper som Godfathers, Flamin Groovies, Eddie and the Hot Rods och blanda detta med Devo på något konstigt sätt. Ni förstår att jag känner mig lite förvirrad när jag lyssnar på gruppen för det är svårt att bestämma genre på gruppen. Jag gillar orgeln som ligger där bakom och får till ett ganska eget sound på något sätt och Kick Joneses är riktigt intressanta….10/9-2013

*******

KICK JONESES-TRUE FREAKS UNION(CD-ROOKIE RECORDS RR 065)

I did not really remember how this group sounded but maybe not so much punk over this group, but we'll probably categorize into a genre of new wave or something like that because that's where I feel like putting them. But it's cool music and I think sometimes of old groups Godfathers, Flamin 'Groovies, Eddie and the Hot Rods and mix this with Devo in some strange way. You know that I feel a bit confused when I listen to the group because it is difficult to determine the genre of the group. I like organ that lies behind it and get a pretty unique sound somehow and Kick Joneses is really interesting .... 10/9-2013

KICK JONESES-TALES OF DISCONTENT(CD-BOSS TUNEAGE BOSTAGE 5112) 

Kick Joneses påminner om alla dessa gamla 77-band som Radio Stars, Radioators som kanske hade mer gemensamt med modsmusiken än vad de hade med punkbanden. De är 6 man i bandet och det är också ganska ovanligt och det känns ganska fräckt och helst då med organisterna i bakgrunden. Jag trallar på deras låtar hela dagen och jag vet inte om jag skall höja de till skyarna eller om jag skall avfärda de som riktigt tråkiga. Efter några lyssningar gör jag väl som vanligt, jag gillar dem och new wave passar verkligen in på detta. 16/6-03

*******

KICK JONESES-TALES OF DISCONTENT(CD-BOSS TUNEAGE BOSTAGE 5112) 

Kick Joneses reminds me of the old 77-bands like Radio Stars, Radioators which maybe have more in common with the modsmusic than they had with the punkbands, They´re 6 man in the band and that´s really unusual and it feels really cool and then with the organists in the background. I´m singing on their songs all day and I don´t know if I shall raise them to the sky or if I shall say that they´re pretty boring. After some listening have I decide to do as usual, I like them and new wave really suits their music as style. 16/6-03