KICKED IN THE TEETH-SALT ROCKET TO NOWHERE(CD/LP-RARE VITAMIN RECORDS VITAMIN 12)

 

Senaste skivan med KITT kom ut i år 2022 och det är 10 låtar av riktigt bra kvalitét. Med låttitlar som The dye life, We will take you with us och Borecore så är det Kicked in The Teeths tur att visa var skåpet står i punkvärlden. Det gör de verkligen för deras punkrock är av det slag som gör att jag verkligen brinner för punk. Det gör gruppen också känns det som och det de gör är distad punk med snabb melodier och en sångare som låter arg utan att låta för arg. Det är skönt med den här gruppen för det känns som om de blir hårdare och hårdare för varje skiva. Men framförallt blir produktionen bättre för varje skiva och självklart med det låtarna också. Engelsk punk har alltid varit nummer ett för mig efter svensk punk och KITT visar varför på denna skiva. Finns inte mycket att tveka över så det är bara att lyssna in er på Kicked In the Teeth så ni inte missar ett av de bättre punkbanden från England just nu! 5/7-2022


*********

KICKED IN THE TEETH-SALT ROCKET TO NOWHERE(CD/LP-RARE VITAMIN RECORDS VITAMIN 12)

The latest album with KITT came out in 2022 and it is 10 songs of really good quality. With song titles like The dye life, We will take you with us and Borecore, it's Kicked in The Teeth's turn to show where the cabinet stands in the punk world. They really do because their punk rock is of the kind that makes me really passionate about punk. So does the group and what they do is distorted punk with fast melodies and a singer who sounds angry without sounding too angry. It's nice with this group because it feels like they're getting harder and harder with each record. But above all, the production gets better with each record and of course with that the songs as well. English punk has always been number one for me after Swedish punk and KITT shows why on this record. There is not much to hesitate about so just listen to Kicked In the Teeth so you don't miss one of the better punk bands from England right now! 5/7-2022

KICKED IN THE TEETH-DEATH ADVENTURE(CD/7-RARE VITAMIN VITAMIN 06)

 

Death Adventure är nog min nya favoritlåt när det gäller snabbspelad punk och attityden i hela låten gör mig lycklig på något sätt. Jag tycker mig höra bade Bad religion och Zeke på samma gång om man säger så. Otroligt bra låt och framför allt väldigt mycket attityd.  Baksidan Dead Air är ingen dålig på något sätt och även den sprudlar av attityd och hoppas verkligen att denna gruppen kommer att lyssnas på mer än de troligen gjorts hittils för deras punkrock är värd att premieras. 5/7-2022


********

KICKED IN THE TEETH-DEATH ADVENTURE(CD/7-RARE VITAMIN VITAMIN 06)

Death Adventure is probably my new favorite song when it comes to fast-paced punk and the attitude of the whole song makes me happy somehow. I think I hear Bade Religion and Zeke at the same time if you say so. Incredibly good song and above all a lot of attitude. The B-side Dead Air is not bad by any means and even it is bursting with attitude and really hope that this group will be listened to more than they probably have been done so far because their punkrock is worthy of being rewarded. 5/7-2022

KICKED IN THE TEETH-THE LIFE & TIMES OF ERMAL FRAZE(CD/5-RARE VITAMIN VITAMIN 07)

 

Bloodlines är nog den snabbaste låt jag hört hittils med Kicked in the Teeth. Vilket drag och vilket tempo! Den här skivan kom ut som femtummare men jag fick den som en liten CD-singel. Finns även som kassett. Cogs är andra låten och även här har de fått till ett riktigt tufft soundoch hela skivan är riktigt tuff. Synd att det bara är tre låtar eller det kanske är tur med tanke på styrkan i låtarna för på den här singeln kör KITT över oss med sin tuffa punk. Jävligt bra skiva! Får ni chansen så investera i skivan, annars får ni väl kolla in den på Spotify eller liknande men denna är värd att ha i sin samling! 5/7-2022


********

KICKED IN THE TEETH-THE LIFE & TIMES OF ERMAL FRAZE(CD/5-RARE VITAMIN VITAMIN 07)

Bloodlines is probably the fastest song I've heard so far with Kicked in the Teeth. What a move and what a pace! This record came out as a five-inch but I got it as a small CD single. Also available as a cassette. Cogs is the second song and even here they've got a really tough sound and the whole record is really tough. Too bad it's only three songs or maybe it's lucky considering the strength of the songs because on this single KITT runs over us with its tough punk. Damn good record! If you get the chance, invest in the record, otherwise you will have to check it out on Spotify or similar, but this is worth having in its collection! 5/7-2022

KICKED IN THE TEETH-KICKED IN THE TEETH(CD/10- RARE VITAMIN RECORDS VITAMIN 01)

 

Den här skivan kom ut 2019 och innehåller 10 låtar och det av yppersta punkklass. Kanske inte den där punken som är sådär välproducerad utan här handlar det mer om ganska rå punk eller rättare sagt en punk med mycket känsla och ni vet grupper som Zeke till exempel och den typen av lite mer distad punkrock. Jag gillar verkligen attityden som gruppen innehar och man blir nästan lite rädd för sångaren för han sjunger på ett sätt så det känns som om han spottar oss rakt i ansiktet. Det är verkligen punk ut i fingerspetsarna som Kicked in the teeth pysslar med på de här tio låtarna. En konsert med den här gruppen borde och måste vara en svettig upplevelse och det skulle vara kul att uppleva den någon gång. Mina favoritlåtar på den här skivan är Fill the Hole och den lite annorlunda Boys in the backrom.. 5/7-2022


********

KICKED IN THE TEETH-KICKED IN THE TEETH(CD/10- RARE VITAMIN RECORDS VITAMIN 01)

This album came out in 2019 and contains 10 songs and the one of the highest punk class. Maybe not that punk that is so well produced but here it is more about quite raw punk or rather a punk with a lot of feeling and you know groups like Zeke for example and that kind of a little more distorted punk rock. I really like the attitude that the group holds and you almost get a little scared of the singer because he's singing in a way so it feels like he's spitting us right in the face. It's really punk out of their fingertips that Kicked in the teeth plays with on these ten songs. A concert with this group should and must be a sweaty experience and it would be fun to experience it at some point. My favouritesongs on this record is Fill the Hole and the little different Boys in the backroom. 5/7-2022