KATAKOMBI-VÄÄRÄ KUU(CD-HAMAH1)

Ett finskt band som manglar ner 3 låtar på ungefär 30 minuter. Värrä kuu, Liejuhaudan vanki och Sokee Jumala och titellåten klockar in på 13.36och jag tänker nästan på Pink Floyd när skivan till slut startar och det är ett ganska lugnt sound som har inlett skivan. Efter hand blir det mer och mer ljud men det finns ingen sång så långt örat når eller rättare sagt precis när jag skrev det så kom sången som tur är. Det är ett malande sound som sträcker sig över hela skivan. Var kanske inte riktigt på humör för det idag men fräckt är det men som sagt kanske inte rätt dag för mig att lyssna på detta…svårjämförbart…helt klart. 11/9-2014

*****

KATAKOMBI-VÄÄRÄ KUU(CD-HAMAH1)

A Finnish band that crushes down 3 songs in about 30 minutes. Värrä kuu, Liejuhaudan vanki and Sokee Jumala and the title track clocks in at 13.36 and  I think almost on Pink Floyd when the disc finally starts and it is a fairly quiet sound that has launched the disc. Gradually, it becomes more and more sound but there is no song so far reaches the ear, or rather, just when I wrote it so the song came luckily. It is a grinding sound, which extends over the entire disc. Was perhaps not quite in the mood for it today but brazenly it but as I said maybe not the right day for me to listen to this ... difficult comparable ... clearly. 11 / 9-2014