KARNEL, BRUNO-HIC SUNT DRACONES(CD-BITUME BCD 023)

En väldigt lugn inledning på franska är vad som bjuds av Bruno Karnel i den 7.24 minuter långa La Grise, La Triste som inleder skivan. Jag tänker både på Edith Piaf för franskan och Leonard Cohen på något underligt sätt och detta tillsammans med en gammal svensk vissångare. När sedan låten kommer igång lite bättre vet jag inte riktigt hur det låter egentligen…jag menar svårbeskrivbart. Det är ingen hårdrock som jag trodde utan en ganska vacker typ av musik som är svår att sätta i en speciell genre. Kommer nog tyvärr inte att bli någon storsäljare men visst har den säkert sina lyssnare. Men jag brukar kunna jämföra med något men har svårt just med denna skiva. Men jag kan tänka mig för egen del att detta är en bra skiva att koppla av till för där tror jag att den kan hitta sitt syfte och det ska jag prova med någon gång! Den skönaste låten tycker jag nog att Mythologie Vinyl är där det är lite mer ljud om man säger så…. 5/3-2024


******

KARNEL, BRUNO-HIC SUNT DRACONES(CD-BITUME BCD 023) 

A very calm introduction in French is what is offered by Bruno Karnel in the 7.24 minute long La Grise, La Triste that opens the album. I think of both Edith Piaf for the French and Leonard Cohen in some strange way and this together with an old Swedish singer/songwriter. When the song gets going a little bit better, I don't really know how it sounds... I mean hard to describe. It's not heavy metal as I thought it would be, but a really beautiful type of music which is difficult to put in a special genre. Will probably not be a bestseller but sure it has its listeners. But I can usually compare with something but I have a hard time with this record. But I can imagine for myself that this is a good record to relax to because there I think it can find its purpose and I will try that sometime! The most nice song on the record is Mytholgie Vinyl which have more sounds if you say so….5/3-2024