KARNE CRUDA-MELODIAS DESKIZIADAS(CD-EL GRILLO LIBERTARIO) Jag gillar när det står på skivan att den inte för kosta mer än en viss summa och i detta fallet är det 5 euros som är max.  Musiken då…..snabbspelad punkrock med spansk sång är konceptet för den här gruppen. Jag kan ju inte spanska men det låter väldigt bra och aggressivt och jag tror nog att de är lite förbannade på olika saker Tänk er själva att blanda in lite tidig 80-tals oi, tillsammans med Minor Threat och jag tror jag har täckt in ganska väl hur Karne Cruda låter. Skitsamma jag sätter på skivan igen och pogar loss(så mycket jag orkar) och när de under mig på jobbet kommer upp och klagar får jag väl sluta.(SJU) 23/3-09

KARNE CRUDA-MELODIAS DESKIZIADAS(CD-EL GRILLO LIBERTARIO) I like when it´s written on the record that the record can´t cost more than a sum of money and this record can not cost more than 5 euros as a max. The music then…..fastplayed punkrock with spanish lyrics is the concept for this group.  I cannot Spanish but it sounds really good and aggressive and I think they´re pissed off on many things.  Imagine yourself to mix some 80´s oi, together with Minor Threat and I think I have covered it good how Karne Cruda sounds. Shit the same but I put on the record again and pogoing(will see how long I have the energy to do that) and when the people under my complains on me I will stop pogoing.(SEVEN) 23/3-09