KARLSSON, ROGER-GUBBJÄVELVÄRLD(LP/DIGITALT-BEAT BUTCHERS ORLP 70/BORDER)

Roger Karlsson har hunnit att släppa en riktigt god öl på Eskilstuna Ölkultur sedan förra skivan och det är nästan så att man borde ha en sådan nu när man ska lyssna på hans nya skiva Gubbjävelvärld…..Jag tycker att skivan börjar bättre än någonsin och hans musik borde vara större än vad den är känner jag med en gång för denne man kan verkligen skriva bra poplåtar på svenska och hans stil om ni inte vet ligger någonstans mellan Hellstrand, Lundell och Magnus Johansson om ni minns honom. Texterna är superba och man vill bara sjunga med mest hela tiden även om man inte hört låtarna förr så även där har han lyckats riktigt bra och jag tycker väl att detta är en av hans bästa skivor….och detta utan öl ;-) Roger sjunger bättre än någonsin och jag skulle kunna hylla skivan mest hela tiden och ta upp er tid men det ska jag inte göra utan jag tycker ni ska lägga er tid på att beställa skivan istället! 26/10-2017

********

KARLSSON, ROGER-GUBBJÄVELVÄRLD(LP/DIGITALT-BEAT BUTCHERS ORLP 70/BORDER)

Roger Karlsson has already released a really good beer at Eskilstuna Ölkultur since the last album and it's almost so that one should have this now when listening to his new album Gubbjävelvärld ... ..I think the record starts better than ever and his music should be bigger than it is I feel right away because this man can really write good pop songs in Swedish and his style if you do not know somewhere between Hellstrand, Lundell and Magnus Johansson if you remember him. The lyrics are great and you only want to sing along the most of all the time, even if you did not hear the songs before and even there he has been doing really well and I think this is one of his best albums .... and this without beer ;-) Roger sings better than ever and I could keep on talking good about the record the most of the time and take up your time but I will not do it, but I think you should take the time to order the record instead! 26/10-2017

KARLSSON, ROGER-KYSSER SÖRMLANDS JORD(CD-BEAT BUTCHERS ORCD 66)

Roger Karlsson från Tuk Tuk Rally fortsätter oförtrutet att släppa ut skivor och det är jag väldigt glad för. Det är något som återspeglar sig på musiken också tycker jag. Att man blir glad alltså även av att höra Roger för hans röst är något speciell och det gör att det blir så mycket bättre och så mycket egnare på ett positivt sätt. Hans musik är kanske inget speciellt eget för här handlar det om svensksjungen singer/songwriter stil men att han gör det bra kan ingen säga emot. Det finns en hel del sångare som låter såhär musikaliskt men inte många kan mäta sig med Rogers röst som jag rankar högt i denna musikstil. Texterna är som vanligt små konstverk och då handlar det inte om långa romaner och det behöver det ju inte vara för att vara en bra text. 16/10-2015

*******

KARLSSON, ROGER-KYSSER SÖRMLANDS JORD(CD-BEAT BUTCHERS ORCD 66)

Roger Karlsson of Tuk Tuk Rally continues tirelessly to release records and I am very happy. It is something that is reflected in the music too, I think. You happy thus also to hear Roger for his voice is something special and it makes it so much better and so much owner in a positive way. His music is perhaps nothing special shareholders because this is about the Swedish singing singer / songwriter style but he does it well none can say. There are a lot of singers who sound like musically but not many can compete with Rogers voice that I rank high in this style of music. The lyrics are, as usual, small works and when it's not about length Novels and it does it's not for being a good text. 16/10-2015

KARLSSON, ROGER-TECKEN & SPÅR(CD-BEAT BUTCHERS ORCD60)

Jag tycker det är ett under att inte Roger Karlsson hörs mer på radion än vad han gör för jag tycker att hans musik har like stort berättigande där som artister som Hellstrand, Winnerbäck, LeMarc och den typen av artister. Det som jag gillar mest med Roger är hans röst för den är lite annorlunda på något sätt eller rättare sagt han har en egen röst och det är det jag verkligen uppskattar med honom. Vad jag också uppskattar med honom är hans texter som inte är politiska eller så men de handlar alltid om viktiga saker tycker jag och hans sätt att skriva texter är något som jag gillar. Poppigt utan att någon gång bli töntigt…det är en skör gräns men Roger klarar den riktigt bra. 28/3-2013

*******

KARLSSON, ROGER-TECKEN & SPÅR(CD-BEAT BUTCHERS ORCD60)

I think it's a miracle that not Roger Karlsson have been heard more on the radio than he does because I think his music is like great justification there as artists Hellstrand, Winnerbäck, LeMarc and the type of artists. What I like most about Roger, his voice is a little different in some way, or rather, he has his own voice and that's what I really appreciate about him. What I also appreciate about him is his lyrics that are not political or so but they are always about the important things, I think, and his way of writing lyrics is something that I like. Poppy without ever being corny ... it is a fragile boundary but Roger can handle it really well. 28/3-2013

ROGER KARLSSON-INDIANSOMMAR(CD-BEAT BUTCHERS ORCD 46)

Roligt att få tillbaks Roger Karlsson, jag har inte tänkt på att jag har saknat honom men när jag hör skivan så förstår jag att jag har gjort det. Många skulle säkert kalla detta för vispunk eller visrock eller något liknande och det är väl inte en felaktig beskrivning på det heller. Rogers speciella röst gör att skivan växer för varje gång och att han har en egen stil kan man inte förneka eller säga emot. Der känns som om detta är hans bästa skiva faktiskt och gillade ni Roger Karlsson pop innan så kommer ni att älska detta.10/1-06

*******

ROGER KARLSSON-INDIANSOMMAR(CD-BEAT BUTCHERS ORCD 46)

It´s good to get Roger Karlsson back, I haven´t thought that I have missed him but when I hear the record I can understand that I have done it. Many should surely call this for singersongwriging punk or something like hat and that´s not a bad desription on this either. Rogers special voice makes the record grow for every time and that he have an own style you can´t deny either. It feels like this is his best record ever and did you like Roger karlssons pop before you should surely love this one. 10/1-06

KARLSSON, ROGER-SÅNGER FRÅN SIDLINJEN(CD)

Den gamle sångaren från Tuk Tuk rally gjorde ju någon soloplatta för ett tiotal år sedan. Här släpper han själv 19 låtar varav 10 inte funnits på skiva. De fem nya låtarna från 2002 håller hög klass tycker jag och varför skall Winnerbäck vara känd och inte Roger Karlsson, Rogers ganska speciella röst gör att den här skivan blir ännu mer intressant. Dansar så dåligt från skivan är riktigt bra och det är Kulan rullar som är en riktigt öslåt men intressantast är väl hans låtar från 1998 där hans låtar låter lite tuffare och vill ni ha en vissångare/popsångare/rocksångare av yppersta klass försök att få tag på detta.  13/2-04

*******

KARLSSON, ROGER-SÅNGER FRÅN SIDLINJEN(CD)

The old singer from Tuk Tuk rally did some solorecord ten years ago maybe. Here he release 19 songs and there have 10 not been released before. The five new songs from 2002 have really high class I think and why should Winnerbäck be wellknown and not Roger karlsson, Rogers really special voice makes this record even more interesting. Dansar så dåligt from the record is really good and Kulan Rullar is a really fast popsong but I think it´s his songs from 1998 which is the most interesting on this record because there he is a little bit tougher and do you want a singersongwriter/popsinger/rocksinger of highest class try to get this.  13/2-04