KARDINALEN-KARDINALENS FEMTE(CD/2LP- SECOND CLASS KIDS RECORDS SCKIDS062)

 

Kardinal Synd verkar ha bytt namn och här har de fått till en ganska rolig skiva för det är ett gäng egna låtar och sedan är det andra grupper som gjort tolkingar på deras låtar. Kardinalen(Kardinal Synd) är ett av mina favoritband i Sverige när det gäller trallpunk och ett av de allra bästa. De har en ganska egen stil faktiskt och jag tror mycket beror på sångaren och han har en röst som jag verkligen gillar. De nya låtarna skiljer sig inte så mycekt från de gamla låtarna och det är jag glad för.  Ammy från Lastjaj 14 hjälper till med sången på Bomb utan krut och det lyfter den låten riktigt mycket. Texterna är såklart som alltid riktigt bra och de är åsikter som jag håller med om till fullo och då blir musiken så mycket bättre också och man skulle hoppas att de som inte håller med också borde bli tvungna att lyssna till texterna. Det som slår mig är att låtarna är ganska långa för att vara punklåtar men då får vi mer att njuta av…Nu över till coverversionerna. Lastkaj 14 gör Konflikthantering 101 och får det till att låta som en helt egen låt. Sardo Numspa hade turen att få göra min favoritåt Baltic City och de gör den riktigt bra. Björnarnas Akustiska Orkester gör en trevlig och udda version av Odens Soldater…annorlunda och lite gypsystil.  Skrammels version av den fantastiska Har inte tid kanske inte är något nytt men en rikitgt bra låt.  Fabriken kör Vi hatar inte och där har de fått till en riktigt trevlig och lite långsammare version…jag tänker på 23 Till och det är en komplimang. N:a Hospitalet har ju alltid haft eget sound och deras version av Nu ska den ner och det är en låt med så mycket känslor med bara piano och sång iinledningen ochs edan får de till sin egna sköna stil riktigt bra. Järncell med sin version av Kom mina får och det är kanske inte så långt från originalet men låten är gjord med kärlek…Sist ut är låten Pojken med alla färgerna och gruppen Vi heter JA! Och det är en härlig akustisk låt och en riktigt bra skiva! 2/2-2023


********

KARDINALEN-KARDINALENS FEMTE(CD/2LP- SECOND CLASS KIDS RECORDS SCKIDS062)

 

Kardinal Synd seems to have changed its name and here they have got a pretty funny record because there are a bunch of their own songs and then there are other groups who have done covers on their songs. Kardinalen (Kardinal Synd) is one of my favorite bands in Sweden when it comes to trallpunk and one of the very best. They have quite their own style actually and I think a lot depends on the singer and he has a voice that I really like. The new songs are not that different from the old songs and I'm happy about that. Ammy from Lastjaj 14 helps with the vocals on Bomb utan krut and it lifts that song really much. The lyrics are of course as always really good and they are opinions that I fully agree with and then the music gets so much better too and one would hope that those who disagree should also be forced to listen to the lyrics. What strikes me is that the songs are quite long to be punk songs but then we get more to enjoy... Now on to the cover versions. Lastkaj 14 makes Konflikthantering 101 and makes it sound like a song all its own. Sardo Numspa was lucky enough to do my favorite Baltic City and they do it really well. Björnarnas Akustiska Orkester makes a nice and quirk of the amazing Odens soldater different and a little gypsy style. Skrammels version Har inte tid and it may not be something new but a richly good song. Fabriken do Vi hatar inte and there they have got a really nice and slightly slower version ... I'm thinking of 23 Till and that's a compliment. N:a Hospitalet has always had its own sound and their version of Nu ska den ner and it is a song with so much emotion with only piano and vocals in the introduction and then they get to their own fantastictyle really well. Järncell with his version of Kom mina Får and it's maybe not so far from the original but the song is made with love... Last up is the song Pojken med alla färger and the group Vi heter JA! And it's a lovely acoustic song and a really good record! 2/2-2023

KARDINAL SYND-ETT JÄVLA LIV/SLUTSTATION TJERNOBYL-BOMBERS TRÖST(CD-SECOND CLASS KIDS)

 

Kardinal Synd har gjort ett gäng riktigt bra skivor innan och här delar de skiva med Slutstation Tjernobyl och gör även en cover av dem(Slutstation gör en av Kardinal Synd såklart). De får även hjälp av Curre Sandgren, Hjalle Östman och Bonni Ponten i tre av sina låtar. De spelar 6 låtar var och Kardinal Synd är först ut med sina låtar och jag answer nog att Kardinal Synd är ett av de bästa punkbanden i Sverige och jag tror mycket beror på sångarens röst som är egen på ett trevligt sätt. Så därför är det lite synd med alla gästsångare, de hade inte behövts även om de tillför en annan dimension och det är riktigt bra punklåtar alla de tre och jag gillar blåset på Ett Jävla Liv. Hjalles låt Miljöhysteri är en riktigt hård trallpunklåt. Bonnis låt Livsbyte får de att låta som en Asta Kask-låt. Som sagt inga fel på de låtrana men jag älskar Kardinal Synds sångare och blir så glad när jag får den tillbaka i de två avslutande låtarna. Slutstation Tjernobyl är tillbaka och jag hade redan lyssnat ganska mycket på Gammal och Bitter som är en underbar lite låt om oss gamla punkare. På det sättet fortsätter med mycket välspelad och en ganska hård tralllpunk och det märks att bandet har hållit på ett tag för det låter otroligt välspelat utan att på något sätt att bli tråkigt.  Snygga körer och riktigt bra melodier genomsyrar STs del av skivan och jag hoppas att gruppen är tillbaka för att stanna för det är musik som är tidlös och jag väntar bara på mer släpp från gruppen nu. 20/5-2022


*********

KARDINAL SYND-ETT JÄVLA LIV/SLUTSTATION TJERNOBYL-BOMBERS TRÖST(CD-SECOND CLASS KIDS)

Kardinal Synd has made a bunch of really good records before and here they share the record with Slutstation Tjernobyl and also do a cover of them (Slutstation makes one of Kardinal Synd of course). They also get help from Curre Sandgren, Hjalle Östman and Bonni Ponten in three of their songs. They play 6 songs each and Kardinal Synd is the first out with their songs and I answer enough that Kardinal Synd is one of the best punk bands in Sweden and I think a lot depends on the singer's voice which is his own in a nice way. So that's why it's a bit of a shame with all the guest singers, they wouldn't have been needed even if they add another dimension and it's really good punk songs all three and I like the blow on Ett jävla Liv. Hjalle's song Miljöhysteri is a really hard trallpunk song. Bonni's song Livsbyte makes them sound like an Asta Kask song. As I said, no fault with the songs but I love Kardinal Synd's singer and I am so happy when I get it back in the final two songs. Slutstation Tjernobyl is back and I had already listened quite a lot to Gammal och Bitter which is a wonderful little song about us old punks. In this way continues with very well played and a rather hard trallpunk and it is noticeable that the band has been going on for a while because it sounds incredibly well played without in any way getting boring. Nice choirs and really good melodies permeate ST's part of the record and I hope the group is back to stay because it's music that's timeless and I'm just waiting for more release from the group now. 20/5-2022

KARDINAL SYND-ANDRAHANDSSORTERINGEN(CD-SECOND CLASS KIDS)

 

Kardinal Synd har börjat att segla upp mer och mer som en svensk punkfavorit. Här på nya skivan får vi med deras två låtar från Sveriges jävla ryggrad plus deras mini-LP Baltic City. De är arga och like Asta Kask på sin senaste skiva så känns det som om de blir hårdare för varje skiva men de tappar ändå aldrig sin stil. Det finns ju i och för sig mer och mer saker att bli förbannad på och då kanske det är helt rätt att bli mer förbannad både i texter och i musik. Deras melodiska musik har fått en annorlunda ljudbild utan att på något sätt tappa i trovärdighet etc. Som vanligt texter som slår mot många men det är inte så att det är plakattexter utan väl genomarbetade texter som är tänkvärda och jag vill bara lyssna på skivan om och om igen och jag tror att Pelle måste vara Sveriges lyckligaste skivbolagsägare med alla de bra banden som han har i sitt stall. Rasister får som vanligt sina smällar och deras texter känns otroligt viktiga och hade alla människor följt deras texter så hade samhället varit perfekt tror jag! 4/4-2019


*********

KARDINAL SYND-ANDRAHANDSSORTERINGEN(CD-SECOND CLASS KIDS)

Kardinal Synd has started to sail up more and more like a Swedish punk favorite. Here at the new album we get with their two songs from Sveriges jävla ryggrad plus their mini-LP Baltic City. They are angry and like Asta Kask on their latest album so it feels like they are getting harder for each album but they never lose their style. There are, of course, more and more things to be angry on and then maybe it is quite right to become more angry both in texts and in music. Their melodic music has got a different sound picture without in any way losing credibility etc. As usual lyrics that strike many people but it is not that there are poster texts because it´s well-worked texts that are thoughtful and I just want to listen to the record about and again and I think that Pelle must be Sweden's happiest record company owner with all the good bands he has in his stable. Racists, as usual, get their hate here and their lyrics feel incredibly important and if all people had followed their texts, society would have been perfect I think! 4/4-2019

KARDINAL SYND-BALTIC CITY(10 VINYL-SECOND CLASS KIDS SCKIDS

 

Kardinal Synd är en grupp som verkligen förvaltar arvet från gamla svenska punkgrupper och då kanske mer grupperna som kom på 90-talet än de som kom på 70-80-talet. Men det de gör är verkligen bra. Texterna är bra och jag gillar verkligen deras musik också för de spelar snabb punkrock med svenska texter och jag gillar att höra nya band och deras låt Har inte tid är riktigt kul i texten måste jag säga. Här snackar vi inte om att göra succé och bli världskändis inte. De får till och med lite skatakter i Mer än ni har och på det stora hela spelar Kardinal Synd spelar verkligen en musik som jag uppskattar. Det finns mycket melodier, snabb punkrock och allt är på svenska…vad mer kan man begära? Jo kanske att det hade varit mer än sex låtar. Men jag tycker helt klart att ni ska köpa tiotummaren om ni gillar svensk punk….ni kommer inte att bli besvikna. 21/6-2018


********

KARDINAL SYND-BALTIC CITY(10 VINYL-SECOND CLASS KIDS SCKIDS

Kardinal Synd is a group that really manages to keep the legacy of old Swedish punk groups, and perhaps more groups that came in the 1990s than those who came in the 70s and 80s. But what they do is really good. The lyrics are good and I really like their music too because they play fast punk rock with Swedish lyrics and I like to hear new bands and their songs. Har inte tid is really fun in the text I have to say. Here we do not talk about making success and becoming a world celebrity…. not. They even get some skastyled in Mer än ni har and, on the whole, Kardinal Synd really plays a music that I appreciate. There are a lot of melodies, fast punk rock and everything is in Swedish ... what more can you ask for? Maybe that there were more than six songs. But I definitely think you will buy the ten-inch if you like Swedish punk ... .you will not be disappointed. 21/6-2018

KARDINAL SYND-EMO(CD-BLACK LION PRODUCTIONS BL 0017)

 

Kardinal Synd hörde jag första gången med deras Baltic City och de var så snälla och skickade sina första två laster också varav detta kom ut 2016. Emo är ju en lustig titel på en punkskiva. För musikaliskt är det verkligen inte emo om man nu inte menar att musiken är emotionell för det finns onekligen väldigt mycket känslor i deras musik. Det är en skön blandning av trallpunk och hardcore som slår emot mig när jag sätter på skivan. Jag gillar också att sången är så pass långt fram i ljudbilden och det ger Kardinal Synd ett ganska eget sound i en annars ganska svår punkvärld och med det menar jag att det är svårt att komma med något helt nytt såklart men både namnet på gruppen och musiken ger mig den känslan. Visst finns här både DLK och Lastkaj 14 men det blir ändå något riktigt eget och bra! KÖP! 18/7-2018


********

KARDINAL SYND-EMO(CD-BLACK LION PRODUCTIONS BL 0017)

Kardinal Synd I heard for the first time with their Baltic City and they were so kind and sent their first two records, of which this came out in 2016. Emo is a fun title on a punk disc. It's really not emo if you do not mean that the music is emotional because there are undoubtedly have very much emotions in their music. It's a nice blend of trallpunk and hardcore that hits me when I put on the disc. I also like that the vocals is so far ahead of the soundpicture and it gives Kardinal Synd a rather own sound in the rather difficult punk world and I think it's hard to come up with something brand new, of course, but both the name of the group and the music gives me that feeling. Sure, there are both DLK and Lastkaj 14 in the sound, but it is still something really good and own! BUY! 18/7-2018

KARDINAL SYND-UMEÅ(LP-EPOS MD EPOS 1401V)

 

Kardinal Synds första skiva var en LP som kom ut 2014 och med låtar som Rösta(som passar bra nu igen), Stilla min hunger och Hellre mer än för mycket. Lägg till detta en Retardscover som här heter Om Himlen finns. Det hörs att det är deras första skiva tycker jag men det är charmigt som bara den..Jag gillar verkligen den här gruppen och jag är så glad att jag fått äran att stifta bekantskap med dem nu..De får till och med in lite ska i Det spelar Roll mellan sin ganska tuffa trallpunksstil. Några av låtarna är över tre minuter och en av dem är Stilla min Hunger där de faktiskt lugnar ner tempot lite grand och det gör skivan gott. Hellre mer än för mycket är lite lustig för jag tänker på DLK mest hela tiden men det stör mig ändå inte. Kardinal Synd har med dessa tre skivor skapat en väldigt stor plats i mitt punkhjärta i alla fall…. 18/7-2018


********

KARDINAL SYND-UMEÅ(LP-EPOS MD EPOS 1401V)

Kardinal Sin's first album was an LP that came out in 2014 and with songs like Rösta (which fits well now again), Still a min hunger and Hellre mer än för mycket. Add to this a Retardscover called here Om himlen finns . It's heard that it's their first album I think but it's charming like just that..I really like this group and I'm so glad I had the honor to get acquainted with them now..They even get in a little bit ska in det spelar roll between its rather tough trallpunkstyle. Some of the songs are over three minutes and one of them is Stilla min hungerwhere they actually calm down the tempo a bit  and it makes the record good. Hellre mer än för mycket is a little fun because I think about DLK most the whole time but it still does not bother me. Kardinal Synd has created with these three discs a very big place in my punk heart. 18/7-2018