KARDBORREBANDET-HELT INKOMPETENT(CD-GRÖNPEPPAR RECORDS GPS023)

 

Äntligen….som jag har längtat. Ända sedan förra skivan har jag längtat efter en ny skiva med Kardborrebandet. En av mina absoluta favoritgrupper i Sverige och jag vet inte riktigt vad det är men jag tycker att detta är musik som tilltalar mig så mycket. De har en lekfullhet, kvinnlig sångerska, bra texter och riktigt bra och melodiös musik.  Som många andra grupper men Kardborrebandet har det extra…vi får väl se vad denna skiva ger mig! Jag blir inte besviken för det är fullt ös från början och det behövs inget textblad här inte för Nanna sjunger på ett sådant sätt att varje text hörs och sången ligger långt framme i ljudbilden.Med låtar som Någon slags misär, Självcentrerad och Bortamatch blir det lite olika sorters texter. I Går det ner, går det fort får vi en liten skaflirt också och det gör absolut ingenting… Behövs lite avbrott i det mest ösiga. Det är så svårt att sitta still till den här skivan och varför ska man göra det egentligen…jag sätter på skivan om och om igen. Vi får en akustisk version av Fabriken på skivan också och jag tror att Gör om Gör rätt är en bonuslåt på CD:n …jag vet inte riktigt. Men ett av Sveriges bästa punkband har lyckats igen och alla 14 låtar på CD.n är potentiella punkhits. Grönpeppar Records har gjort ett kap här och hoppas verkligen att bandet för den uppmärksamhet de är värda och jag skulle kunna sitta här och rabble upp allt positivt jag tycker om om gruppen men ta er tid till att lyssna till bandet istället!  7/4-2022


*********

KARDBORREBANDET-HELT INKOMPETENT(CD-GRÖNPEPPAR RECORDS GPS023)

At last, as I have longed. Ever since the last record, I've been longing for a new record with Kardborrebandet. One of my absolute favorite groups in Sweden and I don't really know what it is but I think this is music that appeals to me so much. They have a playfulness, female singer, good lyrics and really good and melodious music. Like many other groups but Kardborrebandet has the extra... We'll see what this record brings to me! I am not disappointed because it is full of steam from the beginning and there is no need for a text sheet here because Nanna sings in such a way that every text is heard and the song is far ahead in the soundscape. With songs like Någon slags misär, Självcentrerad and Bortamatch (Some Kind of Misery, Self-Centered and Away Match), there will be slightly different kinds of lyrics. In I Går det ner, går det fort we get a little skaflirt too and it does absolutely nothing... I need a little break in the fastest songs. It's so hard to sit still for this record and why should you do it... I listen on the disc on over and over again. We get an acoustic version of Fabrienk on the disc as well and I think Gör om Gör rätt is a bonus song on the CD ... I don't really know. But one of Sweden's best punk bands has succeeded again and all 14 songs on the CD are potential punk hits. Grönpeppar Records has made a good choice here and really hope that the band for the attention they are worth and I could sit here and rabble up everything positive I like about the group but take the time to listen to the band instead! 7/4-2022

KARDBORREBANDET-VÄLKOMMEN TILL FABRIKEN(LP)

 

Banden kommer från Falköping och Västergötland brukar ju få fram riktigt bra punkband och med låtar som Hur jävla svårt ska de va, Fitterna som styr och Brunskjortor borde det inte kunna bli fel. Man kan ju tro att det är bara blajtexter men här gandlar det om viktiga saker och med en sångare som låter annolrunda på något sätt som jag inte kan förklara varför men jag tror det är den lite ljusare rösten som man kanske inte riktigt är van vid. Vad jag inte fattade först är att det var en tjej på sång och det låter riktigt bra och Nanna låter förbannad och det med all rätt för det finns mycket i Sverige att gnälla på. Musiken är en ganska snabb punkrock och jag gillar körerna i bakgrunden av adrenalistinna män ;-). En del roliga textrader som “Du är vacker som en ros du käkar bara pulvermos” men i det stora hela en riktigt bra punkskiva och jag vill verkligen råda alla punkare att köpa skivan! Jag vet inte riktigt om man kan jämföra de med några andra men gillar ni DLK, Asta och den typen av musik så gillar ni Kardborrebandet. 13/1-2020


********

KARDBORREBANDET-VÄLKOMMEN TILL FABRIKEN(LP)

The band come from Falköping and Västergötland usually have really good punk bands and with songs like How fucking difficult they should be(Hur jävla svårt ska det va), The Cunts who steer(Fitterma som styr) and Brownshirts(Brunskjortor) should not be wrong. You can think that it is just lyrics but here it is about important things and with a singer who sounds different in some way that I can not explain why, but I think it is the slightly brighter voice that you may not really get used to. What I didn't realize at first is that it was a girl on vocals and it sounds really good and Nanna sounds angry and that with all the right because there is a lot in Sweden to whine about. The music is a pretty fast punk rock and I like the choirs in the background of adrenalin men ;-). Some fun text lines like "You are beautiful as a rose you just eat potato powder" but on the whole a really good punk and I really want to advise all punks to buy the record! I don't really know if you can compare them to some others but do you like DLK, Asta and that type of music you like Kardborrebandet. 13/1-2020