KAPTEN GRÅ-DEN LILLE KEMISTEN(CD-SECOND CLASS KIDS RECORDS)

 

Svenska Flaggans dag har vi redan hört på digitala medier.- Jag älskar Kapten Grå och hans röst. Hans musik är som en akustisk version av Lastkaj 14 och det är ju inte så konstigt eftersom han spelar i den gruppen annars. Här slår han till och med till med en cover av Thåströms Beväpna dig med vingar och det är vågat. 9 låtar med Kapten Grås karakteristiska röst och det akustiska soundet känns som om man har en tur och det är ynnest att få höra detta redan i mitten av juli fast det kommer ut i oktober men det vet ju inte ni egentligen. Musiken drar med mig på en massa resor känns det som och jag drömmer mig bort när jag ligger i sängen och bara njuter av denna skiva. Ibland är det så skönt att sätta på en sådan här lugn skiva som man ändå hör att det är punkare som står bakom den ……det är något speciellt. Denna skivan kommer att spelas mer än en gång…var så säkra. 15/9-2023


********

KAPTEN GRÅ-DEN LILLE KEMISTEN(CD-SECOND CLASS KIDS RECORDS)

We have already heard Svenska Flaggans dag on digital media.- I love Kapten grå and his voice. His music is like an acoustic version of Lastkaj 14 and it's not so strange because he plays in that group otherwise. Here he even strikes with a cover of Thåström's Beväpna dig med vingar and it is daring. 9 songs with Kapten Grå's characteristic voice and the acoustic sound feels like you have a luck and it is a privilege to hear this already in mid-July even though it comes out in October but you do not really know. The music drags me on a lot of journeys it feels like and I dream away when I lie in bed and just enjoy this record. Sometimes it's so nice to put on such a calm record that you still hear that there are punks behind it ...... It's something special. This disc will be played more than once... be so sure. 15/9-2023

KAPTEN GRÅ-90 TALETS BARN OCH FÖRÄLDRAR(CD-SECOND CLASS KIDS SCKIDS049)

 

Ännu en soloskiva från Lastkaj 14 men denna gång med Kapten Grå som spelar gitarr i Lastkaj 14. Det är liksom Pierre Pettersson soloskiva en lugn skiva och det kanske inte var så mycket annat att vänta och det punkigaste vi får på skivan är låttiteln Punks notdead och då är det inte Exploiteds gamla låt utan här är det en låt som är punkig och rebellisk i texten och det räcker för mig. Kapten Grå gör en cover här också på den eminenta gruppen Tysta Mari och det är deras låt I natt som fått en ny musikskrud och gör sig riktigt bra i Kaptens version. Kul skiva är det i alla fall och det kanske inte blir en storsäljare i punkkretsar men jag tror jag kommer att lyssna på den hel del och gillar ni typ Roger Karlsson så kommer ni att gilla denna skivan. Bara så att ni på ett ungefär ska veta hur det hela låter. ….och det låter ju bra som ni förstår. Second Class Kids är och har alltid varit ett av mina favoritbolag i Sverige och det blir inte sämre här. 20/11-2020


*******

KAPTEN GRÅ-90 TALETS BARN OCH FÖRÄLDRAR(CD-SECOND CLASS KIDS SCKIDS049)

Another solo album from Lastkaj 14 but this time with Kapten Grå who plays guitar in Lastkaj 14. It's like Pierre Pettersson's solo album a calm album and there was perhaps not much else to expect and the most punk we get on the album is the song title Punks not dead and then it is not Exploited's old song but here it is a song that is punk and rebellious in the lyrics and that is enough for me. Kapten Grå does a cover here also on the eminent group Tysta Mari and it is their song I natt that got a new musical garb and does really well in the Captain's version. It's a fun record anyway and it may not be a bestseller in punk circles but I think I will listen to it a lot and if you like Roger Karlsson you will like this record. Just so you know exactly how it all sounds. … .And it sounds good as you understand. Second Class Kids is and has always been one of my favorite labels in Sweden and it does not get worse here. 20/11-2020