KANNIBAL KRACH-DAS ENDE DER SPASSGESELLSCHAFT(CD)

Jag trodde att detta skulle vara vanlig deutschpunk men det var det ju inte för jag vet inte vad jag skall kalla detta. Som ett vansinnigt snabbt Rammstein, eller tysk hardcore eller jag vet inte riktigt inledningsvis vad jag skall skriva. Det är i alla fall ganska ovanlig musik och visst får de säkert läggas i facket punk men kanske inte av de bättre banden i Tyskland kanske. Det är absolut inget fel på gruppen eller så för jag gillar att deras sound är annorlunda men det finns något på denna skivan som jag inte kan peka som jag inte riktigt gillar. Jag tror det har att göra med att jag är van att kunna sjunga med i tysk punkrock utan att egentligen veta vad jag sjunger men i och med detta så blir det svårt att göra…det är det enda jag kan tänka mig. 9/1-2015

******

KANNIBAL KRACH-DAS ENDE DER SPASSGESELLSCHAFT(CD)

I thought this would be common german punk but that it was not because I do not know what to call it. As an insanely fast Rammstein, or German hardcore or I do not really know initially what I should write. It is in any case quite unusual music and certainly they may safely be placed in the tray punk but perhaps not of the better bands in Germany perhaps. There is absolutely nothing wrong group or so I like their sound is different but there is something on this CD that I can not point that I do not really like. I think it has to do with that I'm used to sing with the German punk rock without really knowing what I'm singing, but in doing so it becomes difficult to do ... it's the only thing I can think of. 9/1-2015

KANNIBAL KRACHT-HARDCORE WARGESTERN(CD)

23 låtar på tyska med denna vansinniga grupp och det är musik som egentligen är ganska svårbeskrivbar och den är ganska udda i sitt utförande också. Det blandas hejvilt mellan grindcore, hardcore och tysk punk och med en sångare som skriker och en som pratsjunger i några av låtarna.  En ganska ovanlig upplevelse och jag tror säkert att de kan göra en del folk glada med sin aggressiva musik men för min del lägger jag nog skivan till handlingarna och tar säkert upp den någon gång men den kommer inte att ligga i favorithögen….inte just idag i alla fall. Ett tyskt band som inte spelar deutschpunk…jaja man kan inte få allt. 9/1-2014

*******

KANNIBAL KRACHT-HARDCORE WARGESTERN(CD)

23 songs in German with this insane group and it's music that really is quite hard to describe and it is rather odd in its design as well. There are mixed wildly between grindcore, hardcore and German punk and with a singer who screams and talked sing in some of the songs. A rather unusual experience and I'm sure that they can make some people happy with their aggressive music but for my part I put the disc to the file and certainly takes up some time but it will not be in my pile of favorites ... .Not just today in all cases. A German band that not plays deutsch punk ... well, well you can not have everything. 9/1-2014