KAMIKAZE HOTSHOT-ZERO(CD)

Den här gruppen kan nog komma att tilltala rätt många olika människor för de har tagit en hel del olika musikstilar och fått till en egen av den. Tidig punk blandas med tidig metal och glam och Kamikaze Hotshot är en grupp att ta på allvar. Jag tycker mig höra ett tuffare Hanoi Rocks eller något sådant och jag tycker det är rock n roll ut i fingerspetsarna egentligen.  På samma gång hör man typ Pistols i en låt som Sold down the river till exempel. Det är en intensiv upplevelse i alla fall och det är inga problem att gilla det för den här typen av dieseldoftande rock har mycket att ge oss....helt klart. Så gillar ni Pistols, Hanoi Rocks och saknar dem båda så tycker jag att ni ska prova Kamikaze Hotshot.  28/12-2014

*******

KAMIKAZE HOTSHOT-ZERO(CD)

This group will no doubt appeal to correct many different people for they have taken a lot of different styles of music and got to own it. Early punk mixed with early metal and glam and Kamikaze Hotshot is a group to take seriously. I think I hear a tougher Hanoi Rocks or something like that and I think it's rock n roll in it´s fingertips, however. At the same time we hear Pistols type in a song Sold down the river for example. It is an intense experience in all cases and there is no problem like it for this type of diesel fragrant rock has a lot to give us .... clearly. Do you like the Pistols, Hanoi Rocks and miss them both so I think you should try Kamikaze Hotshot. 28/12-2014