KALTFRONT-SPIEGEL(CD-RUNDLING RL 26)

Det var några år sedan jag hörde gruppen och blev väldigt glad när en i gruppen hörde av sig och frågade om jag ville ha den nya skivan så var det ett rungande ja såklart. Kaltfronts musik kanske inte är hardcorepunk precis men det finns väldigt mycket punk i deras musik och man kan inte annat än att digga lite lätt med foten när man sitter här på jobbet och lyssnar. Snygg punkig rock n roll är väl svaret på er fråga…vad är det för musik. Allt detta på tyska och det gör ju saken bättre tycker jag i alla fall. Det finns själlvklart influenser från annan musik än punk tycker jag och jag tänker på en gammal grupp som jag hade glömt som hette The Sound ibland  och detta gör att jag msåte hitta deras gamla skivor men åter till Kaltfront nu. Snygga gitarrslingor blandas med lite synth ibland och Kaltfront blir mer och mer intressanta. Tidiga U2 tycker jag mig höra ibland också men det är nog gitarren som gör det men i slutändan mynnar det ändå ut i ett punktänk. En jävligt intressant skiva är det i alla fall så får ni chansen ….kolla in! 11/1-2022


*******

KALTFRONT-SPIEGEL(CD-RUNDLING RL 26)

It's been a few years since I heard the group and was very happy when one of the group write and asked if I wanted the new record so it was a resounding yes of course. Kaltfront's music may not be hardcore punk exactly but there is a lot of punk in their music and you can only dig a little easy with your foot when you sit here at work and listen. Beautiful punky rock 'n' roll is the answer to your question. What kind of music is that? All of this in German, and I think it makes it better. There are obvious influences from music other than punk I think and I think of an old group that I had forgotten called The Sound sometimes and this means that I have to find their old records but back to Kaltfront now. Stylish guitar loops are mixed with a little synth sometimes and Kaltfront becomes more and more interesting. Early U2 I think I hook up sometimes too but it's probably the guitar that does it but in the end it still ends up in a punkthinking. It's a damn interesting album and you'll get it if you get the chance. 11/1-2022

KALTFRONT-WENN ES DUNKEL WIRD(CD- RUNDLING RL 18)

Jag har för mig att denna grupp kommer från gamla Östtyskland men rätta mig om jag har fel. Den rykande färska Wenn es dunkel wird är en orgie i tysksjungen punk. Första låten N.O.T. låter nästan som om det är Dinosaur Jr som sjunger på tyska tycker jag. Det kanske inte är sådär vanlig deautschpunk som vi är vana vid utan om ni gillar en grupp som Toten Hosen så tror jag helt säkert att ni kommer att finna plats för Kaltfront i ert musikliv också om man säger så! Jag gillar att de också har fört in nästan lite Killing Joke-aktiga influenser i Alles uber dich till exempel. This is a happy generation är en låt som är lätt att sjunga med i och Kaltfront är bra…riktigt bra! 7/6-2017


*******

KALTFRONT-WENN ES DUNKEL WIRD(CD- RUNDLING RL 18) 

I think this group is from Old East Germany but correct me if I'm wrong. The smoking fresh Wenn es Dunkel Wird is an orgy in German-styled punk. First song N.O.T. almost sounds like Dinosaur Jr singing in German I think. Maybe that's not the usual deautschpunk that we are used to, but if you like a group like Toten Hosen, I'm sure you'll find Kaltfront's place in your music life, even if you say so! I like that they have also brought in almost a little Killing Joke-like influences in Alles uber dich for example. This is a happy generation is a song that's easy to sing along with and Kaltfront is good ... really good! 7/6-2017

KALTFRONT-ZWISCHEN ALLEN FRONTEN(CD-EASTSIDE RECORDS  EAST 025CD)

Från gamla Östtyskland kommer ju Kaltfront och de höll ju på och spela även på den tiden då det var stängt….de fortsätter på samma gamla goa vis med sin tysksjungna punk och jag blir så glad när jag hör gamla band spela med så pass mycket glöd som ändå Kaltfront visar när de kör sina 15 låtar. Jag älskar ju tysksjungen punkrock och Kaltfront gör inte något illa för det…jag älskar tysksjungen punk lika mycket efter att ha lyssnat på denna skivan också.  Jag kan på något sätt tänka mig att en spelning med gruppen är en galen upplevelse och jag vet inte varför jag tror det…..18/1-2012

*******

KALTFRONT-ZWISCHEN ALLEN FRONTEN(CD-EASTSIDE RECORDS  EAST 025CD)

From the old East Germany comes Kaltfront and they was playing back then when it was closed…they continue in the same good old style with their germanisnged punk and then I become so happy when I hear old bands plays with so much flame as Kaltfront shows us when they do their 15 songs. I love germanisnged punkrock and Kaltfront doesn´t do anything to change that….I still love germansinged punkrock really much after have listening to this record too. I can imagine that a gig with this group is a mad experience and I don´t know why I believe it is so…18/1-2012

KALTFRONT-DEMO 2008+2009(CD)

Gruppen har kommit tillbaks med nya inspelningar och här får vi 10 från 08 och fyra nyinspelade från 2009. Kul att få höra gruppen med ett mycket bättre ljud och demo skulle jag inte vilja kalla detta utan detta känns som en riktig skiva så jag lägger dem bland dem. De spelar en punkrock som känns riktigt trevlig att sjunga med i trots att jag inte kan tyska men tyskan är ju det ultimata rockspråket, det har jag sagt förut.  Mycket habil punkrock ger oss dessa gentlemän och jag är intresserad av att höra ännu mer med gruppen efter detta. 4/2-09

*******

KALTFRONT-DEMO 2008+2009(CD)

The group have coming back with new recordings and here we get 10 from 08 and four newrecorded from 2009. It´s good to hear the group with a much better sound and demo I don´t want to call it because this feels like a real record so I put them among them. They plays a punkrock which feels really nice to sing along with even if I cannot speak german but the german language is the ultimate rocklanguage, I have said it before. Much habile punkrock gives us these gentlemen and I´m interested of hearing more of this group. 4/2-09

KALTFRONT-ZIEH DICH WARM AN(CD-TEENAGE REBEL RECORDS TR CD 127)

Kaltfronts låtar på denna skiva härstammar från år 1987-1990 när Dresden var Östtyskland och ett ganska stängt land. Kul att höra bandet här och den förbjudna musiken som de gjorde. Lite dåligt ljud på en del av låtarna men det känns som om de har restaurerat de en del ändå De första 4 låtarna kommer från 1987. Ganska primitiv punkrock men jag gillar det…lite som de tidiga oi-banden. Faktiskt lite som tidiga Skrewdriver men då menar jag inte textmässigt utan då menar jag ljudet. Låt 5-10 gavs ut på en demokassett som hette Holidays im Niemansland och här känns det som om killarna hade lugnat ner sig lite grand och sneglat på en mer postpunkaktig stil. Låt 11 till 19 kom ut 1989 och här har de ett mer liveaktigt sound men inte så lite bra ändå faktiskt….melodiös punkrock. Sista låten är efter Berlinmurens fall och den heter N.O.T. och är en helt Ok slutsång.4/2-09

******

KALTFRONT-ZIEH DICH WARM AN(CD-TEENAGE REBEL RECORDS TR CD 127)

Kaltfronts songs on this record comes from the years 1987-1990 when Dresden was East germany and a really closed country. It´s fun to hear the band here and the forbidden music they did. A little bit bad sound quality in some songs but it feels like if they have done something good afterwards with the songs. The first 4 songs comes from 1987. Really primitive punkrock but I like it…a little bit like the early oi-bands. Actually a little like early Skrewdriver but then I don´t mean lyrically and I mean the sound. Song 5-10 was released a democassette called Holidays im Niemansland and here it feels like if the gus have calmed down a little and looked and listened a little bit more on a more postpunkstyled music. Song 11 to 19 came out 1989 and here they have a more livesound but it´s really good anyway..melodic punkrock. The last song came after the Berlin wall was down and it´s an OK lastsong. 4/2-09