KALIK-UNSATISFIED(10)

 

Denna danska grupp skickade mig sin nya 10-tummars som de spelat in själva live  på en 8-track.  Det låter mycket bättre än så kan jag säga. Det är mer punk än vad jag kommer ihåg i låten Waste i alla fall. Riktigt bra och desperat låt. Everything falls apart är en punklåt som är av det larmigare slaget men på ett mycket behärskat sätt. Jag skulle önska att mer folk fick ta del av deras musik. Titellåten börjar med skainslag och det är en riktig rökare. Fan vad glad jag blir när den går över till riktigt snabb punk/hardcore och det är intensivt och det är inte så jag inte gillar ska men Kalik ska spela den här typen av aggressiv punk även om det finns lite Ska ā la Citizen Fish ibland. No means no är den snabbaste låten på skivan förutom den sista låten Chipotle som är endast 24 sekunder. En riktigt bra skiva som överraskar mig med riktigt bra ljud 12/6-2020********

KALIK-UNSATISFIED(10)

This Danish group sent me their new 10-inch as they recorded themselves live on an 8-track. It sounds much better than that I can say. It's more punk than I remember in the song Waste anyway. Really good and desperate song. Everything falls apart is a punk song that is of the more distorted kind but in a very restrained way. I wish more people had access to their music and would listen to them. The title song starts with a skasound and it's a real good one. Damn how happy I get when it switches to really fast punk/hardcore and it's intense and it's not like I don't like ska but Kalik should play this kind of aggressive punk even though there come in some Ska ā la Citizen Fish sometimes. No means no is the fastest song on the disc except the last song Chipotle which is only 24 seconds. A really good record that surprises me with it´s really good sound 12/6-2020

KALIK-DISAPPROVED(MINI-CD KALIK)

 

Den här danska gruppen anammade min uppmaning att skicka skivor till mig för recension. En femlåtars CD fick jag med titlar som Black Brain, Polizia and Going nowhere. Gruppen har ett lite annorlunda sound än man är van vid och deras snabba punkrock är riktigt bra och det är synd att det bara är fem låtar på skivan tycker jag. Faktiskt svårt att jämföra med någon annan grupp egentligen i alla fall i första låten. På Nothing there har de fått in ett mer skabetonat sound i början för att gå över till riktigt snabb punk men som alltid håller sig på vägen och med snygga körer i bakgrunden så seglar de upp till ett riktigt bra band. Ett band som överraskar med lite olika stilar och det gillar jag! 31/8-2017


*******

KALIK-DISAPPROVED(MINI-CD KALIK)

This Danish group accepted my invitation to send me discs for review. A five-song CD, titles like Black Brain, Polizia and Going nowhere. The group has a slightly different sound than you are used to and their quick punk rock is really good and it's a shame that there are only five songs on the disc I think. Actually difficult to compare with any other group really at least in the first song. In the second song Nothing there they have put in a more skasimilar sound at the beginning to go over to really fast punk, but always on the right way and with nice choruses in the background they sail up to a really good band. A band that surprises with some different styles and I like it! 31/8-2017

KALIK-SKULL,CIGS & LOVEBONES(CD)

 

Denna grupp är dansk och de brukar ju kunna underhålla med bra musik. En riktigt tung inledning i låten Junk följs av musik som jag bara älskar och deras punk är av samma slag som en gång i tiden poppiga punkgrupper som Mega City Four, Senseless Things etc gav oss men på ett lite tuffare sätt. Så man kan ju tänka sig att en hel del 77-punk har gått igenom deras högtalare tillsammans med tidiga Manic Street Preachers till exempel och det är helt klart musik som är något extra tycker jag. Svårt att sitta still till sådan här musik och varför ska man göra det egentligen. Blanda 60-tal, 77-punk och lite new wave och Kalik är gruppen för dig och till detta får du inte glömma riktigt bra melodier. Grupper som All och Descendents har säkert satt sina spår också.  11/3-2016

********
KALIK-SKULL,CIGS & LOVEBONES(CD)

This group is Danish and they usually supposed to be able to entertain with great music. A really tough start in the song Junk followed by music that I just love, and their punk are of the same kind at one time pop punk groups like Mega City Four, Senseless Things, etc gave us but in a tougher manner. So one can imagine that a lot of 77-punk has gone through their speakers with early Manic Street Preachers, for example, and it is quite clear that music is something special, I think. Hard to sit still for this kind of music and why should you do it really. Mix the 60´s , 77-punk and a little new wave and Kalik is the group for you and for this you cannot forget the really good melodies. Groups like All and Descendents have certainly left their mark too. 11/3-2016