KALASHNIKOV-ROMANTIC PUNX (KASSETT PUNKS ON PAROLE)

Den här kassetten har inspelningar på italienska från åren 2003-2012 och de börjar med de senaste. Kanske för att få upp intresset. Det är inspelat i squats och är verkligen DIY produkt vill de betona. De första låtarna är ganska roliga för det är något slag synthig punk och jag börjar mer och mer förstå namnet på kassetten. För det låter lite som om Duran Duran skulle spela punk med en kvinnlig sångerska och sjunga på italienska. Så efter några låtar börjar jag uppskatta det,er och mer hela tiden och jag trodde inte alls det skulle låta så här men det är en kul upplevelse. De tidiga låtarna tycker jag inte är lika bra för det är lite för pompösa saker för min del. Men de senare låtarna är riktigt upplyftande att lyssna på för det känns så Ida men ändå så rätt på något sätt. Kolla in gruppen med denna samling med vinylsläpp för det är en upplevelse. 7/5-2015

*******

KALASHNIKOV-ROMANTIC PUNX (KASSETT PUNKS ON PAROLE)

This cassette has recordings in Italian from the years 2003-2012 and they start with the past. Maybe to get up interest. It is recorded in squats and it is really a DIY product, they want to emphasize. The first songs are pretty fun because it's some kind synthy punk and I'm starting to realize more and more the name of the kassetten For that sounds a bit like Duran Duran would play punk with a female singer and singing in Italian. So after a few songs, I start to appreciate it, you, and more all the time and I thought no way it would sound like this but it is a fun experience. The early songs I think are not as good because it is a little too pompous things for me. But the later songs are really uplifting to listen to because it feels so Ida yet so right somehow. Check out the group because their collection of vinyl release is an experience.  7/5-2015

KALSHNIKOV-DREAMS FOR SUPER-DEFEATED HEROES(CD)

Italiensk hardcore tror jag att detta här och tanker redan före lite på Wretched, Peggio Punx etc. Ja kanske det men det har utvecklats i ljud och sound och i en låt som Fernsehturm finns det till och med lite rytmer som får mig att tänka på new wave från 80-talet mer än hardcore. Bra kvinnlig sångerska är det i alla fall och det är en väldigt intressant skiva där det mixas ganska mycket mellan musikstilar egentligen men det finns alltid ett alternativt sound om man säger så. Här snackar vi DIY-attityd och jag gillar som alltid när band sjunger på sitt modersmål men det vet ni ju redan. Kan kanske inte jämföra med något speciellt band så det får ni kolla in själva. 22/9-2014

*******

 

KALSHNIKOV-DREAMS FOR SUPER-DEFEATED HEROES(CD)

Italian hardcore, I think that this here thinking even before some of the Wretched, Peggio Punx etc. Yes maybe it but it has evolved into sound and sound and in a song Fernsehturm there's even a little rhythms that make me think of New wave from the 80's more than hardcore. Good female singer is in all cases and it is a very interesting record where it is mixed pretty much between musical styles really but there is always an alternative sound if you say so. Here we're talking DIY attitude and I like that always when bands sing in their native language, but you know that already. May not compare with something special band so that you can check out the actual. 22/9-2014