KAI MARTIN & STICK-UTAN TITEL(LP GOMER KULTUR 01)

 

Jag träffade Kai Martin utanför mitt jobb som gav mig deras första skiva på ungefär 30 år. Jag vet inte om det blivit något fel på min skivspelare för det känns som om den inte riktigt orkar med skivan för det låter lite släpigt men det låter jävligt bra hör jag ändå. Jag hade inte några förväntningar på den här skivan alls och jag visste inte alls hur det skulle låta men postpunk är ju en perfekt beskrivning. Jag hör Bauhaus, Killing Joke och jag hör framförallt deras sound som faktiskt är riktigt eget på ett positivt sätt. Om man ska jämföra med de gamla skivorna så är det mer som de första skivorna än de mer rytmiska skivorna i slutet. Kai Martin säregna röst passar ypperligt in i den lite udda typen av musik. Musikaliskt tänker jag lite på en gammal svensk grupp som Dansdepartementet för det är lite av samma grundsound på något sätt. Riktigt fräckt är ordet och på andra sidan är ljudet inte skevt och här hör man verkligen hur bra detta är. En av de mer intressanta skivorna de senaste åren i en denna genre och en av de mest positiva comebackerna på länge. 16/8-2016 


********

KAI MARTIN & STICK-UTAN TITEL(LP GOMER KULTUR 01)

I met Kai Martin outside my job and he gave me their first album in about 30 years. I do not know if there has been any fault on my turntable for it feels like it does not really cope with the album because it sounds a bit drawling but it sounds damn good, I hear anyway. I did not have any expectations for this album at all and I did not know at all how it would sound, but post-punk's a perfect description. I hear the Bauhaus, Killing Joke and I hear, above all, their sound is actually really own in a positive way. If we compare with the old records, it's more like the first records than the more rhythmic records in the end. Kai Martin own voice fits superbly into it a bit odd kind of music. Musically, I think a bit of an old Swedish group Dansdepartementet for it is a bit of the same basic sound in any way. Really cool is the word, and on the other side(2), the sound is not distorted, and here you can hear really how good this is. One of the more interesting records in recent years in this genre and one of the most positive comebacks in a long time. 16/8-2016