KADT-VOLUNTARY LOBOTOMY(MINI-CD-STREET RAT DIY)

Jag gillar allt från låttitlar till omslag på denna skiva innan jag ens hört dem men jag tror mycket på denna skiva. De här grabbarna står upp till mina förväntningar med sin snabba hardcore för de är verkligen arga mest hela tiden och deras texter är riktigt arga de också och passar ypperligt till deras ilskna och tuffa musik. Jag kan ju tänka mig att de verkligen lyckas övertala människor med sin musik att tänka mer kritiskt och tänka själva för så känns det. Texterna hörs bra för att vara så tuff musik som det ändå är. Det är också musik man kan ha till att skrämma bort ovänner med eller skrämma grannar med när man tycker att de skall dämpa sig och sådan musik är guld värd. 6/2-2015

*******

 

KADT-VOLUNTARY LOBOTOMY(MINI-CD-STREET RAT DIY)

I like everything from song titles to cover on this album before I even heard them but I think a lot of this disc. These guys are standing up to my expectations with its fast hardcore for they are really angry most of the time and their lyrics are really angry and they are also excellently suited to their angry and tough music. I can imagine that they really succeed in persuading people with his music to think more critically and think for themselves for the way it feels. The texts sounds good to be so tough music that still is. There is also music you may have to scare away enemies with or intimidate neighbors when they think that they shall subdue himself and such music is worth gold. 6/2-2015