JUNKSTARS-FRENCH HOT DOG(CD-DESPOTZ RECORDS)

Om du gillar Stones, Ramones och Beatles så gillar man detta står det i pressreleasen.  Jag vet inte egentligen om jag hör dessa band så mycket när jag sätter på skivan. Jag tycker att de är tyngre än alla dessa band men visst finns det säkert lite melodier därifrån men jag skulle nog hellre säga Backyard Babies, Sator, DAD och Danko Jones men jag kan kanske inte musik.  Man skulle även ha barnasinnet kvar …det har jag men jag tror inte att det är därför jag gillar Junkstars för deras musik passar både vuxna, tonåringar, pensionärer och barn för de kör en musik som kommer att hålla länge och de satsar helt klart på kvalitét och tuffhet och sätter det i första rummet och lyckas väldigt bra med det.28/8-2013

********

JUNKSTARS-FRENCH HOT DOG(CD-DESPOTZ RECORDS)

If you like the Stones, the Ramones and the Beatles so if you like it says in the press release. I do not really know if I hear these bands as much as I put on the disc. I think they are heavier than all these bands, but of course there are certainly some songs from there but I would rather say, Backyard Babies, Sator, DAD and Danko Jones but I might not can music.You should also be young at heart ... I am but I do not think that's why I like Junk Stars bacuse their music fits both adults, teens, seniors and children because  they are doing a music that will last a long time and they are betting clearly on quality and toughness and put it in first, and it succeeds very well with that.28/8-2013

JUNKSTARS-WITH A TWIST OF LEMON(CD-DESPOTZ RECORDS DZCD024)

Ta lite av Sator, lite av punkiga Psychotic Youth …mixa det ihop med Backyard Babies och Hellacopters och jag tycker mig finna att jag beskrivit den här gruppen och deras punkiga rock n roll är verkligen något som jag gillar för jag gillar när man blandar punk med lite hårdrock men att man håller det i rätt balans och det tycker jag verkligen att Junkstars har lyckats med för de har behållit det rockiga i musiken som är så viktigt i den här typen av musik. Jag ser verkligen Junkstars som ett framtidsband för att spela rock n roll med punkrock i sig har en framtid…det har den alltid. 13/11-2012

********

JUNKSTARS-WITH A TWIST OF LEMON(CD-DESPOTZ RECORDS DZCD024)

Take some sator, some of the punky Psychotic Youth…mix that together with Backyard Babies and Hellacopters and I think I can find the description really right for this group and their punky rock n roll and it´s really something that I like because I like when they mixes punk with some metal but you hold it in the right balance and that I really think that Junkstars have managed with because they have hold the rocking in the music which so important in this type of music. I really see Junkstars as a futureband to play rock n roll with punkrock mixed into it and it have a future…it´s always have a future. 13/11-2012