JUNKIE BRUSH-HEARTS & MINES EP(MINI-CD RIVET GUN RECORDS) När jag läst om Junkie Brush har de jämförts med många band men ett band som har fastnat för mig är Sultans of Ping fast med mycket tuffare sound. Visst finns här punk, indie och emo och en del andra stilar blandade i en enda smältdegel. Det är riktigt fräckt måste jag säga och helt omöjligt at lägga in i ett fack. Men det är säkert det som är meningen med deras musik och helt klart är i alla fall att jag uppskattar det ganska mycket.(SEX) 22/2-06

JUNKIE BRUSH-HEARTS & MINES EP(MINI-CD RIVET GUN RECORDS) When I have read about Junkie Brush they have been compared with many bands but a band which is stucked with me is Sultans of Ping but with a harder sound. Sure , here´s punk, indie and emo and some other styles mixedinto to this music. It´s really cool I must say and it´s impossible to put into some special style. But sure is that is the meaning with their music I feel and I really appreciate it really much.(SIX) 22/2-06