JOYKILLER-READY SEXED GO(CD-EPITAPH 6579-2)En slags samling med Joykiller. Sju outgivna alster finns det på skivan. De första 8 låtarna kommer från deras debutskiva Joykiller och det är en omtumlande upplevelse för den skivan är en kaskad av tuff pop skulle man nog kunna kalla det. Seventeen påminner mig  lite om Misfits och på den vägen är det, Joykiller är svårdefinierbara som grupp men inom punkens gränser ligger de helt klart. I Go Bang är det som en blandning av Lords of the New Church och Offspring så ni förstår att de är lite svåra att definiera. Static hette deras andra skiva och då hade de fått till ett mer hurtigt sound och här kommer jag att tänka på både Damned och New Bomb Turks.  Framförallt är det ännu bättre poplåtar på denna skiva. Låtarna från tredje skivan Three hade lite mer moderna tongångar och här hördes Rancid och Clash(hur nya är de då?) och det var deras bästa skiva tyckte jag. Jag vet inte när de outgivna låtarna är utgivna , om de är nysinspelade eller inte menar jag men det viktiga är att det är medryckande låtar och min känsla är negativ efter denna skivan eftersom det verkar som om de har slutat och de var en grupp som bara blev bättre och bättre för varje skiva. I ready to play låter de nästan som ett tidigt Psychedelic Furs, fräckt.(SJU) 18/8-03

JOYKILLER-READY SEXED GO(CD-EPITAPH 6579-2) A sort of compilation with Joykiller. Seven unreleased songs is it on the record. The first 8 songs comes from the first record Hjoykiller and it´s a really nice experience to listen to that because it´s a cascade of tough pop . Seventeen reminds me a little about Misfits and in that way it is. Joykiller is a group which hard to define but in the borders of punk they are. Static is their second album called and then they had got a more speedier sound and here I think about both Damned and New Bomb Turks. And it´s even better popsongs on this record. The songs from their third record Three have a little more modern style on it and here I can hear both Rancid and Clash(how new are they?) and that was their best record I thought. I don´t know when the unreleased stuff is released, if they´re new recordings or not I mean but it´s really good songs and my thoughts are negative because that after this record it seems like they´re quitting and that´s shame because they were a group hich got better and better for every record. In ready to play they sound like an early Psychedelic Furs, cool.(SEVEN) 18/8-03