JONAS GAME-ADHD(CD-YOURS SINCERELY YOURS0062) Börjar med ADHD som har ett sound som påminner mig om Cure(på Head on the Door-skivan) lite grand och därför också I´m from barcelona, Shout it out Louds. Ni förstår ungefär soundet hur jag menar…lite svävande vackert och med en sångare som faktiskt påminner mig om Robert Smith. Jag skall inte säga att detta är en karbonkopia på dem eller så utan Jonas Game har verkligen lyckats att få till en ändå ganska egen musik. New City Love har jag nog hört på radion och den gillar jag och jag gillar nog mest den lätt ansträngda rösten som sångaren i gruppen har..här påminner de lite om ett lugnt Manic Street Preachers……riktigt bra radiomusik och detta utan att vara taskig.(SJU) 26/9-07

JONAS GAME-ADHD(CD-YOURS SINCERELY YOURS0062) It starts out with ADHD which have a sound which reminds me about Cure(on head on the Door) a little and therefore also I´m from Barcelona, Shout it out Louds. You can understand how the sound is and how I mean…. A little bit beautiful and that with a singer which reminds me a lot of Robert Smith. I shall not say that this a carboncopy on them or so because Jonas Game have really get foreward really own music. New City Love have I heard on the radio and that I really like and most I like the light restrained voice the singer in this group have…here reminds them a little about a calm manic Street Preachers….really good radiomusic and that without being bad about them.(SEVEN) 26/9-07