JOLLY SIX-JOLLY SIX(CD-TRAPDOOR RECORDS) Fan vad jag blev glad när jag hörde detta. Man får en ganska god bild av hur punken lät en gång förr i tiden och det känns som om det är samma stil här nu som då. Det går ganska fort men melodierna har de inte glömt och här finns ingen hardcore utan här handlar det om punkrock fullt ut. På någon sätt ganska annorlunda stil idag och jag har svårt att jämföra med något och det blir säkert Jolly Six glada för men ett av de mer intressanta band just nu måste jag nog tillstå att säga att det är.Många Edberg är det i alla fall i bandet och här fattas bara en smash från Stefan….(ÅTTA) 11/2-08

JOLLY SIX-JOLLY SIX(CD-TRAPDOOR RECORDS) Fuck, I becaome really happy when I heard this. You get a really good picture of how punk sounded once upon a time and it feels like it´s the same style here now as it was then. It goes really fast but the melodies haven´t they forgot and here we don´t have any hardcore and here it´s punkrock all the way. In a really different style today and I have difficulties to compare this with something and that´s surely Jolly Six  happy for but they´re among the more interesting bands right now and I must that they´re that. Many Edberg here is it anyway and here is we only a smash from Stefan..(EIGHT) 11/2-08