JOIN THE DANCE-TIME(MINI-CD)

Den här gruppen med en kvinnlig sångerska kommer från storstaden Rio de Janeiro och det är en fräck känsla som jag inte alltid tänker på när jag får skivor från hela världen att de har suttit där och packat ner skivan och skickat den över hela världen för att just jag skall få den. 6 låtar med någon slags emocore tycker jag nog att man kan kalla detta. La Veggie som är sångerskan sjunger på bra men det känns som om det är något som fattas i hennes röst..nåt register(säger jag som inte kan ta en ton). Men jag märker efter ett tag att det var bara i någon låt det lät så egentligen för när man ”vänjer sig vid rösten så är den helt perfekt för musiken egentligen. Det är inte bara emosaker på skivan utan i en låt som Future lyser influenser från engelska punkband igenom tycker jag och jag tycker jag hör Expelled, Vice Squad etc där. 10/3-2015

*******

JOIN THE DANCE-TIME(MINI-CD)

This group with a female singer from the big city of Rio de Janeiro, and it is a cheeky sense that I do not always think of when I get the discs from all over the world that they have sat there and packed disc and sent it all over the world to right I will get it. 6 tracks with some sort of emocore I feel that you could call it. La Veggie who is the singer sings in good but it feels like there is something missing in her voice...some directory (I say who can not take a ton). But I notice after a while it was just the one song that sounded so much because when you "get used to the voice so it is perfect for the music really. It's not just emothings on the disc, but in a song Future shines influences from the English punk band through, I think, and I think I hear Expelled, Vice Squad, etc there. 10/3-2015