JOHNNY ROCKET-DANCE EMBARGO(CD-WOLVERINE WRR 167)

Jag blev lite orolig när jag såg ståbasen att det skulle vara rak och vanlig rockabilly eller psychobilly men här får vi ett punkigare sound än jag faktiskt hade hoppats på och Tiger Army eller Nekromantix kanske är band som ligger närmare i att jämföra med än de vanliga psychobillybanden och det är jag som sagt glad för. Det är korta och jävligt snabba låtar som de 15 låtarna visar upp och det är inte utan att man nästan är lite svettig efter en omgång med gruppen. Sista låten Today is the day är en ganska långsam låt som jag gillar riktigt mycket i början för att sedan gå över till traditionell rockabilly...fräck. 5/8-2010

*******

JOHNNY ROCKET-DANCE EMBARGO(CD-WOLVERINE WRR 167)

I got a little bit worried when I saw the standing bass that this would be straight and ususal rocabilly or psychobilly but here we get a punkier sound than I have expected and Tiger Army or Nekromantix maybe is bands which is closer to compare with than the ususal psychobillybands and that I´m really happy for. It´short and fucking fast songs the 15 songs is showing us and it´s almost I become a little bit sweaty after a while with the group. The last song Today is the day is really calm and I like it really much and then it goes over to pure rockabilly....cool. 5/8-2010

JOHNNY ROCKET-PAIN IS HER GAME-(CD-WOLVERINE RECORDSWR 142)

Inte så ofta att jag gillar rockabilly/psychobilly men den här gruppen är ett undantag och de spelar på den sköra linjen mellan punk och rockabilly men det känns som om de balanserar rätt i alla fall för min del för det är den här typen av musik som jag gillar. Melodierna sitter precis där de ska och steget till en grupp som Social Distortion är ju inte så långt och de är ju husgudar för min del och en av mina favoritgrupper. Blanda dem tillsammans med Stray Cats och lite Misfits och då är Johnny Rocket inte så långt borta. Fantastisk energi är det i alla fall i den här gruppens musik och bra är det så… 11/9-08

*******

JOHNNY ROCKET-PAIN IS HER GAME-(CD-WOLVERINE RECORDSWR 142)

Not so often that I like rockabilly/psychobilly but this group is a conclusion and they plays on the thin line between punk and rockabilly but it feels like if they´re on the right side if you ask me because this type of music I really like, The melodies is right all the time and the step to a group like Social Distrotion isn´t so far and they´re housegods for me and among one of my favouritegroups. Mix them together with Stray Cats and a little bit of Misfits and then you have Johnny Rocket not so far away from this. Fantastic energy is it anyway in this groups music and it´s really good in the most songs..11/9-08