JOHNNY NOTEBOOK-JOHNNY NOTEBOOK AND THE 28TH CENTURY(CD-SOUND OF SUBTERRANIA/ BITE IT)

 

Detta karakteriseras som synthpunk enligt releasebladet. Ja varför inte- Det är en hel del attityd trots det synthiga soundet. Tänker lite på Devo i några av låtarna och de var väl ganska punkiga egentligen. Lyssna på On The Radio så fattar ni vad jag menar med en gång.  Ganska energiskt tempo på deras musik, det kan man ju inte ta ifrån dem och det är ju ganska sköna låtar. Tempo tempo tempo och det utan att det någonsin går för fort. Jag blir glad av musiken och det tror jag ni kommer att bli också.  Mycket melodier såklart och synthen går varm och det ganska tunna soundet gör sitt för att gruppen ska ha ett eget sound. Jag tänker på en gammal grupp som hette Flying Lizards och inte så att de låter som dem men de hade också ett ganska tunnt och naket sound vill jag minnas. Vill ni ha lite fart på festen kanske ni ska spela just denna skiva! 10/2-2023


*******

JOHNNY NOTEBOOK-JOHNNY NOTEBOOK AND THE 28TH CENTURY(CD-SOUND OF SUBTERRANIA/ BITE IT)

 

This is characterized as synthpunk according to the release sheet. Yes why not- There's a lot of attitude despite the synthy sound. Thinking a little bit about Devo in some of the songs and they were pretty punky really. Listen to On The Radio and you'll get what I mean right away. Pretty energetic tempo of their music, you can't take that away from them and it's pretty nice songs. Tempo tempo tempo and that without it ever going too fast. I get excited by the music and I think you will be too. A lot of melodies of course and the synth goes hot and the rather thin sound does its part to make the group have its own sound. I think of an old group called the Flying Lizards and not that they sound like them but they also had a pretty thin and naked sound I remember. If you want some speed at the party, maybe you should play this particular record! 10/2-2023