JOHNNY FLESH & THE REDNECK ZOMBIES-BACK FOR BRAINS(CD-WOLVERINE WRR 191)

Gruppen ser ut som Misfits och jag hoppas att de skall låta på det sättet men vi får väl se eller höra kanske man skall säga…Skivan startar med en låt som skulle kunna vara tagen från en 60-tals kriminalfilm eller något liknande. När sedan musiken startar så är det väl egentligen inte så långt ifrån vad Misfits pysslar med för det finns 50-tal, punk och lite rockabilly och country på något sätt och på samma sätt som Volbeat gör så blandar gruppen det på något underligt sätt till något eget och jag gillar det jag hör mer än lovligt mycket. Jag gillar den här typen av fräck musik som ändå har en stil som man inte hör så ofta och helt klart är jag imponerad av deras stil. Sångaren har en Danzig-inspirerad röst men det gör inget för det känns inte som något sorts plagiat utan en stil som de utformat….. 17/4-2013

********

JOHNNY FLESH & THE REDNECK ZOMBIES-BACK FOR BRAINS(CD-WOLVERINE WRR 191)

The group looks like Misfits and I hope they will soundthat way, but we'll see or hear maybe we should say ... The album starts with a song that could be taken from a 60s detective movie or something like that. When the music starts, then it was not really that far from what Misfits are up to in there 50s, punk and a little rockabilly and country in any way and in the same way as Volbeat doing so the group mixes it in some strange way to something own and I like what I hear more than a little much. I like this kind of brazen music that still has a style that you do not hear so often and clearly, I am impressed by their style. The singer has a Danzig-inspired voice but it does not matter because it does not feel like any kind of plagiarism without a style they designed ..... 17/4-2013