JOHN MOOSE-JOHN MOOSE(CD-ANLESSER 7320470200353/BORDER)

Detta är musik som är ganska annorlunda utan att på något sätt låta konstigt. Men deras musik har influenser från många olika håll och jag tänker både på folkmusik, väldigt lugn indie och framförallt har de ett säreget sound som det känns som att de är ganska ensamma om att ha. Det är egentligen helt omöjligt att jämföra med något annat känns det som för sådan här musik som låter på detta vis kan nog bara jämföras med sig själv. Gruppen är svensk och det tror man inte eller kanske ibland för en del av musiken har en norrländsk prägel över sig och då tänker jag på att det låter ibland som det är musik som låter att komma väldigt långt norrifrån. Vissa ljud får mig också at tänka på en gammal grupp som Enigma eller något i den stilen så ni förstår efter mina försök att beskriva gruppen att det är en ganska omöjlig uppgift att göra det. Kolla in själva istället! 7/5-2015

******

JOHN MOOSE-JOHN MOOSE(CD-ANLESSER 7320470200353/BORDER)

This is music that is quite different without that somehow sound odd. But their music has influences from many different directions and I think both folk music, very calm indie and above all they have a peculiar sound that it feels like they are pretty alone in having. It is really quite impossible to compare with anything else, it feels like the kind of music that sounds in this way can probably only be compared with itself. The group is Swedish and it is believed not or maybe sometimes a part of the music has a northern touch of itself, and then I think of it sometimes sounds like it is music that sounds to get very far north. Some sounds make me also at think of an old group Enigma or something like that so you understand after my attempts to describe the group that there is a rather impossible task to do it. Check out themselves instead! 7/5-2015