JIPIS ATOMICOS-QUEBRANTO(CD-ROMANTIC SONGS RECORDS RSR 054)

 

Den här skivan såg ljuset i slutet av 2022 och här tycker jag mig se och höra ett mer lekfullt sound på något sätt. Det är snabbt precis som förr men det känns som om man blandar in lite andra stilar i sin punk/hardcore. De har ett ganska eget sound som de får till av att ha lite olika punkstilar i sin repertoar. Här finns gammal streetpunk blandat med snabb punk och visa inslag av hardcore och allt detta på spanska. 13 låtar av bra kvalité och ibland känns det nästan som om det ä ren samlingsskiva med olika punkband men det gör absolut ingenting. Ombyte förnöjer och det Kanske är bra att använda mer accord än tre trots att man är ett punkband. Men jag skulle nog säga att Jipis Atomicos är ett band som ger oss nöje en halvtimme och är även ett band som jag kan tänka mig att lyssna till mer än en gang till om man sager så. Varför inte beställa dessa två skivor från bandet för jag tror absolut att du missar något om du inte kollar in gruppen på något sätt! 26/1-2023 


********

JIPIS ATOMICOS-QUEBRANTO(CD-ROMANTIC SONGS RECORDS RSR 054)

 

This record saw the light at the end of 2022 and here I think I see and hear a more playful sound in some way. It's fast just like it used to but it feels like you're mixing some other styles into your punk/hardcore. They have a pretty much sound of their own that they get from having slightly different punk styles in their repertoire. There is old street punk mixed with fast punk and some elements of hardcore and all this in Spanish. 13 songs of good quality and sometimes it almost feels like it's a compilation album with different punk bands but it does absolutely nothing. Change of clothes pleases and it might be good to use more accord than three despite being a punk band. But I would probably say that Jipis Atomicos is a band that gives us pleasure for half an hour and is also a band that I can imagine listening to more than one more time if you say so. Why not order these two records from the band because I absolutely think you're missing out on something if you don't check out the group in some way! 26/1-2023

JIPIS ATOMICOS-PLUTONIO(CD)

 

Den här skivan kom ut 2021 och spansk punk har alltid varit bra. Jipis Atomicos är inget undantag för deras spansksjungna music är riktigt trallvänlig. Först tänker jag inledningsvis på engelska grupper som Mega City Four, Senseless Things och de typen av 90-tals band. De kör en spansk version av en Screeching Weasel-låt och det är ju inte fel och då vet ni ungefär var de ligger musikaliskt. Superpunk är en riktigt tuff låt som nästan går över till hardcore så att jag måste nog säga att gruppen ligger i gränslandet mellan punk och hardcore. Låten får mig nästan att tänka på tidiga Bad Brains. Jag gilalr verkligen deras stil för det är verkligen en fröjd att lyssna till dem för det är väldigt medryckande och jag är nästan säker på att alla ni som gillar lite snabbare och tuffare punkrock och inte bryr er om det sjungs på ett spark som inte är engelska eller Svenska kommer att älska Jipis Atomoicos.  Kolla in Gruppen med en gång och basintrot på Perro infiel är en klassiker redan. 26/1-2023


********

JIPIS ATOMICOS-PLUTONIO(CD)

 

This record came out in 2021 and Spanish punk has always been good. Jipis Atomicos is no exception because their Spanish-sung music is really catchy. First I initially think of English groups like the Mega City Four, Senseless Things and those kind of '90s bands. They run a Spanish version of a Screeching Weasel song and that's not wrong and then you know roughly where they are musically. Superpunk is a really tough song that almost transitions to hardcore so I have to say that the group is in the borderland between punk and hardcore. The song almost makes me think of early Bad Brains. I really like their style because it's really a joy to listen to them because it's very catchy and I'm almost sure that all of you who likes a little faster and tougher punk rock and doesn't care if it's sung on a kick that isn't English or Swedish will love Jipis Atomoicos. Check out The Group right away and the bassintro at Perro infiel is a classic already.