JESUS HOOLIGAN-FEEL(M-CD)

Har egentligen ingen koll på vad detta kan bli…känns som om det kan bli vad som helst och det känns spännande. På denna skivan är det fem låtar… Det är en ganska rå skiva och detta utan att det är grindcore, hardcore eller något sådant. Utan här är det mer en musik som är väldigt svår att beskriva. Det är mycket tempo, mycket trummor och framförallt låter det som om det är countrycore eller något sådant. Udda men riktigt härligt på något sätt. Tänk er Violent Femmes med mycket elektronik och mycket mer inte så naket ljud då kanske de skulle ha låtit så här!  18/6-2015

*******

JESUS HOOLIGAN-FEEL(M-CD)

Really have no control of what this could be ... feels like it could be anything, and it feels exciting. On this disc is five songs ... It's a pretty raw disc, and this without it being grindcore, hardcore or something. But here it is more a music that is very difficult to describe. It is very paced, highly drums and above all, it sounds as if it is country-core or something. Odd but really beautiful in any way. Imagine the Violent Femmes with a lot of electronics and much more not so naked noise then maybe they would have sounded like this! 18/ 6-2015

JESUS HOOLIGAN-TOUCH PURE PASSION(CD)

Om man kollar på bilderna så verkar ju gruppen vara väldigt trumbaserad och det är något som hörs i deras musik ganska tydligt. Det verkar lite halvgalet och man får nästan en Road Warrior-känsla när man ser bilderna på gruppen. Det är riktigt fräckt och jag tänker både på pirater och Adam and the Ants fast stökigare, på samma gång som ett tuffare Tom Waits eller Violent Femmes och till och medd lite tidiga Birthday Party med Nick Cave i högform. Men detta är Jesus Hooligan och bara det är ju fräckt. Mycket rytmer i musiken är det i alla fall och didgeridoon i Ropeladder ger det hela en annorlunda upptakt och jag trodde först det var en mungiga. Men den här gruppen är inte så lätt att bara smälta utan här handlar det om att lyssna och kolla in de noga för det är inte så lätt att bara gå in och lyssna och avfärda som oväsen eller något för detta måste lyssnas på många gånger. 18/6-2015

*******

JESUS HOOLIGAN-TOUCH PURE PASSION(CD)

If you look at the pictures seems the group to be very drum-based and it is something that can be heard in their music quite clearly. It seems a bit half-crazy and you get almost a Road Warrior-esteem when you see the pictures of the group. It's really cool and I think both pirates and Adam and The Ants fixed messier, at the same time as a tougher Tom Waits or Violent Femmes and even a little early Birthday Party with Nick Cave in great form. But this is Jesus Hooligan and just that's cheekily. Very rhythms of the music is in all cases and the didgeridoo the Rope Ladder gives it all a different prelude and I thought it to was a Jew´s harp. But this group is not so easy to just melt, but this is about listening, and check out carefully for it is not so easy to just go in and listen and dismiss as noise or something for this must be listened to many times. 18/6-2015