JESUS CHRYSLER SUPERCAR-35 SUPERSONIC(CD RODEOSTAR 1160432)

 

3 skäggiga kilar som spelar rock tillsammans låter väl intressant och det låter inte som ZZ Top….Det låter bra med en gång och framförallt är det väldigt mycket ljud på skivan om man säger så och även om de bara är tre så kan de verkligen få det hela att rocka som bara den…Det kunde ju Motörhead också med bara tre så varför inte men här är det som sagt riktigt tufft och tungt sound. Det kanske inte var helt fel att nämna Motörhead som influens för de finns säkert där kan jag tänka och det är ju inte en helt fel referens tycker jag. De växlar mellan tyngd och tempo på ett ypperligt sätt också och gruppen är mer än intressant och att ligga så här i ett gränsland mellan hårdrock och lite punkig stil är inte alltid så lätt men ofta kan det bli väldigt bra, precis som i detta fallet.  1/4-2016


********

JESUS CHRYSLER SUPERCAR-35 SUPERSONIC(CD RODEOSTAR 1160432)

3 bearded guys who play rock together sounds interesting and it does not sound like ZZ Top ... It sounds good right away and above all it is very much sounds on the disc if you say so, and even if they are only three so they can really get the whole rock like crazy ... it did also Motörhead with only three so why not but here is what I said really tough and heavy sound. It might not be entirely wrong to name Motorhead as influences because they´re there somewhere in the background I think and it's not a completely wrong reference, I think. The alternates between heaviness and tempo admirably well and the group is more than interesting and lying like this in a borderland between hard rock and some punk style is not always easy but often it can be very good, like in this case. 1/4-2016