JÄRVINEN, ANNA-ANNA SJÄLV TREDJE(CD-STRANDED REKORDS 060252764635)

Skivan börjar med en udda låt på finska och här visar Anna sina rötter riktigt bra….Anna är ju en lite udda fågel i det svenska musiklivet tycker jag och många anser säkert att hon är lite udda. Det jag tycker om mest med hennes sound är att det andas ganska mycket 60-tal och jag tänker både på gamla 60-talslåtar på samma gång som jag tänker på svensk progg från 70-talet och blanda detta med en röst som är så spröd så spröd men ändå stark på något vis. En riktigt intressant skiva måste jag säga för den här typen av luftig musik är inte ofta vi hör. Kanske inte en skiva som man tar till sig på en spelning men ge den några chanser så växer den mycket. 8/4-2011

******

JÄRVINEN, ANNA-ANNA SJÄLV TREDJE(CD-STRANDED REKORDS 060252764635)

The record starts out with an odd song in Finnish and here do Anna shows us her roots really good…Anna is a little bit of an odd bird here in the Swedish musiclife I think and many of us thinks she´s a little bit odd. The thing I like most with her sound is that is really much of the 60´s sound there and I think much about old 60´s songs in the same as I think about Swedish progressive music from the 70´s and mix that with a voice which is very thin but very strong in some way. A really interesting record I must say because this type of music isn´t so often we hear. Maybe not a record which you will like at once but give them some more chances so do it grow. 8/4-2011